Cordieritt

CordierittCordieritt fra Holt, Tvedestrand i Aust-Agder. Foto: Per Aas.

Etter den franske geologen P.L.A. Cordier.

Transparent cordieritt med dyp blå farge kalles av og til iolitt eller dikroitt. Slike smykkesteinskvaliteter av cordieritt er særlig kjent fra Sri Lanka.

Cordieritt er vanlig i regionalmetamorfe leirholdige sedimenter, men forekommer også i enkelte granitter og pegmatitter. I Kragerø-området fins opptil meterstore cordieritter dannet ved omvanding av berggrunnen.

Publisert 17. feb. 2010 17:31 - Sist endret 22. feb. 2012 11:05