Amazonitt

Amazonitt fra Tørdal i Telemark. Foto: Per Aas

Amazonitt fra elven Amazonas i Sør-Amerika.

Amazonitt er en grønn variant av feltspaten mikroklin. Den opptrer i pegmatittganger som er dannet ved relativt lav temperatur. Større forekomster er kjent fra USA, Ural, Madagaskar, Namibia og India.

Polert amazonitt brukes som smykkestein og til dekorasjoner.

Amazonitt av smykkesteinskvalitet fins i Tørdal i Telemark og i Evje/Iveland i Setesdalen.

Publisert 17. feb. 2010 17:29 - Sist endret 22. feb. 2012 10:57