Mineraler og krystaller

Norges mineraler En bok av Rune S. Selbekk, NHM

Mineraler er grunnstoffer og kjemiske forbindelser som vanligvis er krystalline, og som er dannet ved naturlige, geologiske prosesser. Mineralene opptrer i naturen, og er karakterisert ved å være forholdsvis homogene med bestemt eller tilnærmet bestemt kjemisk sammensetning, strengt lovmessig indre oppbygning og konstante fysiske egenskaper vist ved glans, hardhet, spaltbarhet, brudd-egenskaper, egenvekt, etc. Noen ganger kommer den regelmessige indre oppbygningen til uttrykk ved ytre krystallflater, dvs. som velutviklete krystaller.

Hittil er det beskrevet over 5 000 ulike mineraler, og flere nye oppdages hvert år.

Berggrunnen og løsmassene, som dekker berggrunnen, er bygd opp av mineraler. Mineraler som inngår i vanlige jordarter og bergarter (bergartsdannende mineraler) utgjør kun et fåtall av alle kjente mineraler.

KobberkisKobberkis fra Karmøy. Foto: Per Aas, NHM

AmetystAmetyst fra Feiring. Foto: Per Aas, NHM

Orthoklas og kvartsOrthoklas og kvarts fra Svelvik. Foto: Per Aas, NHM

Kvarts fra ØsterdalenKvarts fra Ørstdalen, Rogaland. Foto: Per Aas, NHM

 

Publisert 30. jan. 2009 16:42 - Sist endret 27. feb. 2019 19:52