Norske meteoritter

Det er funnet 15 vitenskapelig godkjente meteoritter i Norge pr. 28. januar 2014. Av disse er 14 utstilt på Naturhistorisk museum. Den siste meteoritten befinner seg ved NTNU i Trondheim.

I 2013 ble det funnet en meteoritt i Valle. Når dette skrives, er ikke denne vitenskapelig beskrevet ennå.

Det eksisterer et lite antall meteorittforskere i Norge, og hovedkompentansen befinner seg ved NHM. Her finnes også den nasjonale meteorittsamlingen, og fagfolk som vet hvordan de skal behandle meteoritter slik at viktig informasjon ikke går tapt.

Publisert 28. jan. 2014 13:45
Publisert 28. jan. 2014 13:45
Publisert 28. jan. 2014 13:45
Publisert 28. jan. 2014 13:45
Publisert 28. jan. 2014 13:45
Publisert 28. jan. 2014 13:45
Publisert 28. jan. 2014 13:45
Publisert 28. jan. 2014 13:45
Publisert 28. jan. 2014 13:45
Publisert 28. jan. 2014 13:45
Publisert 28. jan. 2014 13:45
Publisert 28. jan. 2014 13:45
Publisert 28. jan. 2014 13:45
Publisert 28. jan. 2014 13:45
Publisert 28. jan. 2014 13:45
Publisert 28. jan. 2014 13:45