Norske meteoritter

Det er funnet 15 vitenskapelig godkjente meteoritter i Norge pr. 28. januar 2014. Av disse er 14 utstilt på Naturhistorisk museum. Den siste meteoritten befinner seg ved NTNU i Trondheim.

I 2013 ble det funnet en meteoritt i Valle. Når dette skrives, er ikke denne vitenskapelig beskrevet ennå.

Det eksisterer et lite antall meteorittforskere i Norge, og hovedkompentansen befinner seg ved NHM. Her finnes også den nasjonale meteorittsamlingen, og fagfolk som vet hvordan de skal behandle meteoritter slik at viktig informasjon ikke går tapt.