Om GeoLeksi

I 1985 begynte forfatteren å skrive på et geologisk leksikon som 'hjemmearbeide' på privat datamaskin. Noen av artiklene eller deler av dem ble benyttet i Damms (Hjemmets) Store Leksikon, og senere i Store Norske Leksikon. I 1987 ble det ved hjelp av HMH-data satt opp en eldre, brukt datamaskin med et petroleumsleksikon i Geologisk museum, der publikum kunne taste inn f. eks. navn på oljefelt, få leksikalske opplysninger om det og se lokaliseringen ved lysende lamper på et kartpanel ved siden av.

Like før nyttår 1988 ble det, ved hjelp av særlig dataprogram utarbeidet for formålet av HMH-Data, satt i gang et generelt Geologisk leksikon, som ved utgangen av året hadde 2091 oppslagsord og i 1990 ca. 4000 oppslagsord. Systemet virker slik at publikum i museet kan få informasjon fra en datamaskin om mineraler, bergarter, petroleumsfelter og generelle geologiske fenomener. I 1992 tok Norsk Geologiråd initiativ til en faglig Geologisk ordbok, som utarbeides sammen med Ellen Sigmond og tar sikte på kortere forklaringer av de geologiske betegnelsene.

Geologisk leksikon ble lagt ut på internett i januar 1996, samtidig som det ble presentert ved en utstilling (“poster”) ved det geologiske vintermøte i Trondheim. Antall oppslagsord er nå (april 1999) øket til mer enn 9300, og leksikonet er stadig under revisjon og utvidelse. Et forbedret søkesystem ble utarbeidet og satt i drift av Haakon Bryhni i april 1999 og vil bli supplert med fotografier lagt inn av Tore Bryhni.

Et leksikon må bygge på andres arbeide, men det er sjelden mulig å gi hver enkelt kreditt for det. Derfor er det naturlig å takke de utallige som har bidratt til dette leksikonet ved det de brakt frem eller ordnet kunnskap, skrevet bøker, kompendier, avisartikler mm. som dette oppslagsverket har dratt nytte av. Dernest vil jeg rette en spesiell takk til HMH-data ved Haakon Bryhni, Martin Hasselknippe og Håkon Helmers, som la til rette bruken av de første leksikon-versjonene på datamaskiner i museet uten særlig vederlag, og til Haakon Bryhni som først la leksikonet inn på internett og senere har stått for vesentlige datatekniske utbedringer uten noen form for godtgjørelse.

Inge Bryhni

inge.bryhni@nhm.uio.no

Publisert 7. des. 2009 14:32 - Sist endret 24. feb. 2012 16:44