En søramerikaner i Europa?

Disse sidene ble laget i forbindelse med utstillingen "Messels siste jungel" fra 2008.

Et lite pattedyr, ikke større enn en litt stor huskatt, er et av de største mysteriene fra Messel. Det lille fossilet har den lange snuten og klørne som er så typisk for maurslukere. Likheten med en tremausluker (tamandua) er så slående at den har fått navnet Eurotamandua – europeisk tremaursluker.

Maurslukere lever i Sør-Amerika, på samme måte som sine slektninger beltedyr og dovendyr. Fossilene fra Sør-Amerika antyder at maurslukere oppsto der for 24 millioner år siden, og har aldri spredt seg lengre nord enn til Mexico. Hva har en maursluker å gjøre i Europa, en halv verden unna og 25 millioner år før det skulle ha eksistert maurslukere overhode?

Tremaursluker, Tamandua tetradactyla (Bilde fra Wikipedia)

Ikke alle dyr og planter kan spre seg fra kontinentet der de oppsto. Australia er fortsatt hjem for de fleste pungdyrene, og stinkdyr finnes bare i Nord-Amerika. Når gamle dyregrupper finnes på to forskjellige kontinenter, skyldes det ofte at kontinentene en gang har sittet sammen. I dag vet vi ganske godt hvordan kontinentene har ligget gjennom tidene. Skal Eurotamandua ha vandret fra Sør-Amerika, må det ha skjedd lenge før eocen, det vil gjøre maurslukere til den eldste pattedyrgruppa over hode.

Verden i eocen, Sør-Amerika var helt isolert. Messel er merket med rødt

Et annet spørsmål er om Eurotamandua er en maursluker i det hele tatt. Den har maurslukernes tannløse, rørformede snuten og sterke klør, men mage- og tarminnholdet i fossilet viser ikke spor av maur eller termitter. Mageinnholdet er klumper av trefiber og uidentifisertbare partikler av insektskall, kanskje har Eurotamandua spist deler av et termittrede etter å ha åpnet det, i stedte for å bruke den klebrige tunga slik som moderne maurslukere. Mange forskere har også pekt på at Eurotamandua likner på et annet Messeldyr, skjelldyret Eomanis. Skjelldyrene lever også av maur. Kanskje er Eurotamandua et skjelldyr uten skjell, kanskje er den virkelig stamfaren til dagens maurslukere, og har kommet seg til (eller fra) Sør-Amerika via en landbro vi ikke kjenner til. Uansett er den en mystisk skapning fra en tidligere tidsepoke.

Eurotamandua jorsi fra Messel.

Av Petter Bøckman
Publisert 27. mai 2009 15:23 - Sist endret 13. jan. 2015 16:20