Rovdyr


Kjøttetende pattedyr er karakterisert ved:

  • skarpe fortenner, godt egnet til å holde byttet
  • store, dolklignende hjørnetenner til å gjennombore byttet
  • et par høyt spesialiserte kinntenner, kalt rovtenner, til å kutte opp byttet
  • godt utviklede klør for å fange og holde byttet.

Rovdyrenes utvikling

Tre forskjellige grupper kjøttetende pattedyr har utviklet seg uavhengige av hverandre:

  • i pungdyrene, som for eksempel det pliocene sabeltann pungdyret Thylacosmilus fra Sør-Amerika og pungulven fra Tasmania som ble utryddet i vårt århundre
  • i kreodontene (Creodonta) fra tidlig tertiær, for eksempel Pterodon
  • ekte rovdyr (Carnivora) som inkluderer utdødde grupper som Miacidae, og nålevende former som kattedyr, hundedyr, bjørner, hyener, mårdyr og snikekatter.

I tillegg utviklet de ekte rovdyrene vannlevende former i to forskjellige grupper som begge er representert i dagens fauna. Den ene gruppen, sjøløver og hvalross, stammer fra samme utviklingsrekken som går til hundedyrene. Den andre gruppen, seler, har samme forfedre som mårdyrene.

Eksempler

Pterodon hører til kreodontene. Kreodontene hadde kortere ben og var av den grunn dårligere til å løpe enn de konkurerende ekte rovdyrene. Rovtennene til kreodontene var plassert lenger tilbake i kjevene enn hos ekte rovdyr og var dermed mindre effektive.

Sabeltanntigere. I rovdyrenes utviklingshistorie har de såkalte sabeltanntigrene utviklet seg flere ganger. De er karakteriserte ved enorme hjørnetenner i overkjeven. Underkjeven kan åpnes til et stort gap. Disse særtrekkene har oppstått blant pundyr, kreodonter og to ganger hos kattedyrene. Den mest kjente sabeltanntigeren er det utdødde kattedyret Smilodon. Sammenligning av hodene til de to forskjellige sabeltanntigere. Thylacosmilus, et pundyr fra sen miocen og tidlig pliocen i Sør-Amerika, hodet var 20 cm langt. Smilodon, et kattedyr som levde i Nord og Sør-Amerika i kvartær, hodet var 30 cm langt.

Bjørner er spesialiserte rovdyr med en blandet diett bestående mest av planter, unntatt isbjørnen som er en kjøtteter. Bjørner har fullstendig mistet kuttetfunksjonen på rovtennene og har i steden utviklet store knuseflater på kinntennene.

Tennenes utvikling, og tannsett hos rovdyr (og andre pattedyr)

Av Jørn H. Hurum
Publisert 5. feb. 2009 14:17 - Sist endret 28. feb. 2013 12:15