Tyrannosaurus rex


8,4 millioner dollar, første gang, andre gang, solgt til McDonalds og Disney!

Dette ble utropt på Southeby's i New York høsten 1997 da verdens mest komplette Tyrannosaurus skjelett funnet til nå, "Sue", var under hammeren. Heldigvis ble skjelettet gitt i gave til Chicago Field Museum, mens avstøpninger blir utstilt hos kjøperene.

Den dinosauren flest kjenner navnet på er Tyrannosaurus rex. Et slående navn for et av de aller største rovdyr som noen gang har levd på land. Tyrannosaurus var perfeksjonert som dinosaur gjennom 160 millioner års utvikling, fra de første rovdinosaurene oppsto for 230 millioner år siden. Den var blitt en jeger som verden aldri har sett hverken før eller senere. 13 meter lang - like lang som en buss, kunne strekke seg ni meter høyt – som et fire etasjes hus, og hadde et hode som var over en og en halv meter langt. Tennene var store - like lange som en voksen hånd, og dyret veide rundt 6500 kilo - tilsvarende en stor hannelefant.

Tyrannosaurus levde i Nord-Amerika på slutten av dinosaurenes tidsalder, for ca 67-65 millioner år siden, i den geologiske tidsperioden som kalles kritt. Selv om de fleste har kjennskap til Tyrannosaurus og at det er funnet til sammen 24 hele og delvis komplette skjeletter, er det mye vi ikke vet om kjempen. Det er faktisk til og med en diskusjon gående om den var en åtseleter eller en aktiv jeger. Hele denne diskusjonen er ganske absurd, det er vel egentlig vårt bilde av den ensomme, majestetiske jeger som ikke stemmer med et dyr som spiser åtsler. Alle rovdyr spiser det som er lettest tilgjengelig, løver spiser døde dyr mens hyener jakter når de ikke finner åtsler.

De siste års funn har gitt oss en god del nye og viktige observasjoner om Tyrannosaurus. Av de 24 skjelettene er over halvparten funnet de siste 10 årene. Faktisk kan den ikke regnes som en spesielt sjelden dinosaur lenger.

The black beauty, den minste av alle voksne skjeletter vi kjenner av Tyrannosaurus rex. Fossilet ble funnet av et par gymnasiaster i 1981 og nå utstilt på Royal Tyrell Museum of Paleontology i Alberta, Canada. Foto: Jørn H. Hurum.

Små armer

Skjelettet kan fortelle oss mye om styrken til Tyrannosaurus. Armen var omtrent like lange som armen til en voksen mann, men tre ganger så tykke (omtrent som et voksent menneskelår). Nye beregninger og rekonstruksjoner av kraftige muskler antyder at Tyrannosaurus kunne løfte 200 kg. Armene var for korte til å kunne løfte mat til munnen og er redusert i forhold til det vi ser hos mange andre rovdinosaurer. Hodet var derimot større. Kanskje armene ble mindre for å holde balansen mellom for- og bak-kropp? Hva ble armene brukt til da? Vi vet ikke, kanskje til å reise seg fra liggende stilling (den hadde jo et veldig tungt hode) eller for å holde seg fast under parring.

Fotspor

Dinosaurfotspor er ikke uvanlige, det er de vanligste fossilene vi har etter dinosaurer, til og med på Svalbard og i Sør-Sverige er det funnet avsetninger med avtrykk. Hittil er likevel bare ett fotspor av Tyrannosaurus funnet. Det er bevart på et hemmelig sted i New Mexico.

Møkk

Et av de nyeste funnene av rester etter Tyrannosaurus er en stor, forsteinet klump med møkk (koprolitt) fra Saskatchewan i Canada. Det er ikke helt sikkert at den stammer fra Tyrannosaurus, men den er funnet i avsetninger fra samme tidsperiode som Tyrannosaurus levde. Den stammer fra en stor kjøtteter, dette kan vi si fordi den har mange splinter av knokler bevart i seg. Videre har dette funnet vist at knoklene ikke er spesielt etset av magesyre, men er finknuste. Tyrannosaurus hadde antagelig ikke så sterk magesyre, men en annen måte å knuse byttet på i magen etter at det var svelget. Kanskje den hadde krås slik som fugler - en mage fylt av stein som virker som møllesteiner når dyret beveger seg. Dette er nylig funnet hos en liten rovdinosaur fra Kina.

Glefsing

På et skjelett av en stor planteeter som levde samtidig med Tyrannosaurus, Triceratops, er det funnet dype bitemerker. Hoften har flere tydelige spor etter gnaging. Beregninger av styrken i bittet har blitt gjort, der forskerne brukte en hoftekam fra en okse og modeller av Tyrannosaurus tenner. Bitestyrken ble målt til en kraft som minst tilsvarer krokodiller og løver. En annen dinosaur som var heldigere enn triceratopsen var en hadrosaur som tyrannosauren kun fikk tak i halen på. Den ble funnet med noen av de ytterste halevirvlene knust av et kraftig bitt, men den overlevde tydeligvis for knoklene har vokst sammen igjen.

Kampene tyrannosaurene i mellom var også voldsomme. Sue ble funnet med den ene siden av snuten revet av, antagelig av en annen tyrannosaur.

Kjønn

Det er vanskelig å bestemme kjønnet på et fossil. Vanligvis er det kun skjelettet som bevares. Men en sammenligning med krokodiller har vist seg å være interessant. Krokodillehannene har en forstørret knokkel under på haleroten. Knokkelen virker som et oppheng for det hannlige kjønnsorganet. Denne knokkelen har to forskjellige former hos de skjelettene av Tyrannosaurus som er funnet, liten eller stor. Hvis vi bruker dette kriteriet på de tyrannosaurene som hittil er funnet viser det seg at hunnene var størst.

Giftige tenner?

Tennene hos Tyrannosaurus er store og ganske butte. Langs forkanten og bakkanten har de riller som kan sammenlignes med en baufil. Disse fil-kantene var gode for å kutte kjøtt, men kan også ha hatt en annen funksjon. Den nålevende Komodovaranen har små hulrom nederst på tennene. Hulrommene fungerer slik at kjøttslintrer setter seg fast, disse råtner i munnen på varanen, og gir den en kjeft full av bakterier. Bittet dens blir en direkte innsprøytning av infeksjonsdannende bakterier, som gjør at bytter så store som okser dør relativt raskt av akutt blodforgiftning. Kanskje hadde tyrannosaurer en like dårlig ånde?

Syn

Dybdesyn, det å kunne beregne avstander og se ting tredimensjonalt, er viktig for en jeger. Målinger på kraniet til Tyrannosaurus viser at den antagelig hadde et godt dybdesyn med 50 graders overlapping når den så forover, til sammenligning har katt 130 grader og alligator bare 20 grader.

Flere nære slektninger?

Et kranium som lenge var utstilt som en ung Tyrannosaurus har nylig blitt beskrevet på nytt og gitt navnet Nanotyrannus. Andre spekulerer på om det er to forskjellige arter av Tyrannosaurus funnet i Nord Amerika. Kraniet til Sue er veldig kraftig, mens andre skaller som det på American Museum of Natural History i New York er mye lettere og tynnere i knoklene.

I Mongolia og Kina er det blitt funnet flere skjeletter av en nær slektning av Tyrannosaurus rex. Disse har blitt gitt navnet Tarbosaurus bataar. Flere paleontologer mener at de egentlig kun er en annen art av Tyrannosaurus, Tyrannosaurus bataar.

Blod

Et ekstremt godt bevart lårbein av Tyrannosaurus fra Montana har vist seg å inneholde fossile blodlegmer. De er røde, små kuler som skaper immunreaksjoner hos laboratoriemus. Forskningsgruppen som jobber med dette nå kaller det hemer, ikke fullstendig hemoglobin, men noe som ligner. Arvestoffet er ikke fullstendig bevart, så vi må nok vente lenger på den første klonede dinosauren.

***

Videre lesning om noen av de nyeste funnene

Coates, K. J. 1998: Through dinosaur eyes. Earth, June, 24-31.
Erickson, G. M., Van Kirk, S. D., Su, J., Levenston, M. E., Caler, W. E. & Carter D. R. 1996: Bite force estimation for Tyrannosaurus rex from tooth-marked bones. Nature 382, 706-708.
Horner, J. R. & Lessem, D. 1993. The complete T. rex. Simon & Schuster, New York. 239 s.
Hurum, J. H. 1998: Hvorfor døde dinosaurene ut. Stein, 22-27.
Lingham-Soliar, T. 1998: Guess who's coming for dinner: A portrait of Tyrannosaurus as a predator. Geology Today, January-February, 16-20.
Schweitzer, M. H., Marshall M., Carron, K., Bohle, D. S., Busse, S. C., Arnold, E. V., Barnard, D., Horner, J. R. & Starkey, J. R. 1997. Heme compounds in dinosaur trebecular bone. Proceedings of the National Academy of Sciences 94, 6291-6296
.
 

Se også
Tyrannosaurus rex i Fossilgalleriet

Faktaside om dinosaurer
Hvorfor døde dinosaurene ut?

Av Jørn H. Hurum
Publisert 5. feb. 2009 14:17 - Sist endret 26. feb. 2019 19:01