Insekter og tusenbein


Insektene er utpregete landdyr. De er de eneste virvelløse dyr som har vinger og kan fly. Insektenes kropp er bygget opp av: hode, bryst med tre segmenter, bakkropp med opptil elleve segmenter. På brystet sitter tre par leddelte gangføtter og hos de fleste finnes to par vinger, på annet og tredje brystledd. Bakkroppen mangler gangføtter.

De eldste og mest primitive insekter-URINSEKTER (Apterygota), mangler vinger. De er kjent fra devon og frem til i dag. De eldste insekter med vinger (Pterygota), er kjent fra tidlig karbon. Vingene ble dannet fra hudfolder på ryggen

Insektenes historie er nøye knyttet til  plantenes utvikling. I karbon var jordens klima varmt og fuktig og det fantes store skoger. Det var grunnlaget for den første masseopptreden av insekter. Fra jordas middeltid kjenner vi tallrike insekter, men utviklingen ble eksplosjonsartet først i begynnelsen av tertiær etter at blomsterplantene kom til.

Insekter-Insecta-og Tusenbein-Myriapoda- har mange felles bygningstrekk. De henføres begge til gruppen UNIRAMIA.

  • De puster med trakeer (rør som bringer oksygen inn i kroppen fra åndehull i huden.
  • De har et ytre skjelett av kitin som aldri forkalkes.
  • Gangføttene mangler gjelleblad (Uniramia = engrenet).
  • Hodet består av fire sammenvokste segmenter.
  • Hodet bærer følehorn og kjever.

Insektene utviklet seg sannsynligvis fra tusenbein, tidlig i devon, for ca. 380 millioner år siden.

Tusenbein-Myriapoda er ormeliknende leddyr som lever på land. Hodet er klart avgrenset fra resten av kroppen som består av mange likeartede segmenter. De har et eller to par engrenete gangføtter på hvert segment. Det finnes rovdyr og planteetende former. Tusenbein er kjent fra silur (ca. 420 millioner år siden) og frem til i dag.

Insektenes fossile historie og evolusjon kan du lese mer om i Jan Stenløkks artikkel i Insekt-nytt nr. 1-2 1996 (pdf, s. 33)

Publisert 5. feb. 2009 14:16 - Sist endret 28. feb. 2013 12:10