Flyveøgler


Flyveøglene levde i alle tre periodene av  mesozoikum og har blitt funnet på alle kontinenter unntatt Sør Polen. De første flyveøglene beskrevet på 1700-tallet trodde man var flaggermus. Men vingen hos flyveøglen er helt annerledes i sin oppbygning. Flaggermusene bruker alle fem fingrene i vingen, mens flyveøglene bruker kun ringfingeren. Flyveøglene er i slekt med krokodillene og er antagelig nære slektninger av dinosaurene. Flyveøglene og dinosaurene har en spesiell type ankel som de begge fikk fra en felles stamfar. Pterosaurene eksisterte i 150 millioner år og hadde en stor diversitet. Flyveøglene mangler det store kileformede brystbenet som hos fugler er feste for flyvemuskelaturen. Musklene hos pterosaurer var arrangert annerledes, men de hadde også kraftige flyvemuskler. Flyveøglene var fra spurvestørrelse til så store som et enmotors fly.

De siste årene har det blitt funnet avtrykk av vingemembraner fra flyveøgler som viser at noen var dekket av noe som ser ut som hår. Andre membraner viser sterke fibre som gikk på tvers av vingene for å styrke membranen.

Rhamphorynchoider

Denne gruppen er de mest primitive flyveøglene vi kjenner og oppsto for omtrent 225 millioner år siden. De er også de eldste virveldyr som utviklet aktiv flyving og ikke bare glideflukt. De hadde en lang hale, kort hode og  store øyne. Gruppen er mest kjent som fossiler fra Europa, men er funnet på nesten alle kontinenter. De fleste kjente Rhamphorynchoidene var fiskeetere.

Pterodactyloider

Pterodactyloidene dukker opp 50 millioner år etter de første ramphorhynchoidene og er mer avanserte. De har en kort hale, lang nakke, lenger hode, større hjerne og hadde enten flere tenner enn ramphorhynchoidene eller ingen i det hele tatt. Pterodactyloidenes skulderblad var vokst sammen med ryggvirvlene, noe som ga mer stabilitet og mer kraft bak vingeslagene. Pterodactyloidene var  større enn rhamphorynchoidene. Avanserte former slik som Pteranodon manglet tenner og hadde et nebb isteden.

Videre lesning

Currie, P. J. & Sovak, J. (1991) The flying dinosaurs. Red Deer College Press, Canada. 160 s.
Wellnhofer, P. (1991) The illustrated encyclopedia of pterosaurs. Salamander Books, London. 192 s.

Publisert 5. feb. 2009 14:16 - Sist endret 28. feb. 2013 12:05