Burgess Shale


Forekomsten kalt Burgess Shale er et mellom-kambrisk havbunnmiljø. Modellene i utstillingen er basert på funn fra Burgess Shale, et mørkt skiferlag i en lagrekke i Rocky Mountains, British Columbia, Canada. Skiferlagene inneholder en mengde enestående oppbevarte fossiler av sjødyr og planter som levde i mellom-kambrisk tid (for ca. 550 millioner år siden). Bløtdyr som maneter og mark finnes sammen med svamper, pigghuder og en rekke skalldyr, bl.a. leddyr. Dyrene levde på eller nær bunnen i et undersjøisk fjell-landskap. Periodiske utrasninger av slam ned fjellskråningener drepte og transporterte dyrene ut til en dypere del av havbunnen hvor de ble innleiret. Her fantes ikke oksygen slik at dyrenes bløte deler ikke råtnet. Etter hvert herdet slammet til skifer, og dyrene ble sammenpresset til en tynn hinne. Derfor er fine detaljer av maneter, samt gjeller, følehorn og ben av ledd-dyr bevart (vist på modellene). På grunn av den gode oppbevaringen av fossilene får vi et unikt innbikk i livet i kambrisk tid.

Publisert 5. feb. 2009 14:16 - Sist endret 28. feb. 2013 11:51