Bruskfisk


Bruskfiskene mangler et skjelett av bein som alle andre fisker har, isteden har de et bruskskjelett som kan være innsatt med tynne kalklameller. Hjernekassen, kjevene, gjellebuene og virvlene består alle av brusk. Mange biologer har hittil trodd at brusk er et primitivt skjelettmateriale som oppsto før bein. Men nå er brusk sett på som et meget spesialisert skjelettmateriale som gjør at bruskfiskene fungerer mer effektivt. Bruskfiskene mangler en svømmeblære, men har løst problemet med oppdrift med en stor lever full av olje og et lett skjelett. Bruskfiskene har enkle kjever med tenner som vokser hele livet. Tennene består av dentin som ligger over tannbeinet. Noen haier har  flate knusetenner for å knuser muslinger og andre harde dyr. Huden er dekt av plakoid skjell, som har samme sammensetning som tennene, med ben under et lag dentin.

En viktig forskjell mellom bruskfisk og beinfisk er at bruskfisk har indre befruktning. Hannen har innføringsorganer kalt klasper som den bruker for å befrukte hunnen. Disse klaspene er også bevart fossilt.

Brusk oppbevares sjeldent fossilt, så de vanligste fossilene vi finner er tenner, kroppsskjell og finnestråler.

Bruskfiskene erstattet panserhaiene sent i paleozoikum. I dag er det kjent over 900 arter av bruskfisk.

Hai og skater

Haier er en av de store suksess historiene i naturen, fra de dukket opp for 400 millioner år siden og frem til i dag har de forandret seg forbausende lite, kun forbedret sine tenner og kroppsform. Hai ‘formen' har gjennomgått to viktige avgreninger. Den første i karbon tiden da havmusene og skatene utviklet seg. Den andre i jura perioden da rokkene oppsto.

Havmus

Disse er veldig lik haier, men har et gjellelokk som dekker gjellebuene og overkjeven er festet til hjernekassen. Festet av overkjeven gir støtte for knusing av skalldyr.

Rokker

De første rokkene fra jura ser ut som flate haier med store brystfinner og redusert hale. Rokkene er spesialisert i flere retninger, noen av de virkelig store filtrerer maten, andre bruker strøm for å lamme krepsdyr.

Videre lesning

Long, J. A. (1995) The rise of fishes. 500 million years of evolution. The Johns Hopkins University Press, Baltimore. 223 s.

Faktasider om tidlige fisk:
Urfisk fra Norge
Beinfisk
Kvastfinnefisk
Lungefisk
Placodermer - devonfisk

Publisert 5. feb. 2009 14:16 - Sist endret 28. feb. 2013 11:51