Amfibier


Hva er et amfibium?

  • Amfibiene er virveldyr og de voksne har bein foran og bak. De puster med lunger. Larvene har lang hale, puster med gjeller og lever i vann.
  • Amfibiene er vekselvarme og lever i fuktige områder for å unngå uttørking.
  • Amfibiene legger egg i vann. De har fosterutvikling med larvestadium.
  • Amfibiene har levd på jorden i 400 millioner år. De utviklet seg fra kvastfinnefiskene i devonperioden.

Amfibienes utvikling

Amfibiene har utviklet seg gjennom de siste 400 millioner år og er de eldste landvirveldyr. Fra 370 til 140 millioner år siden fantes tre store grupper amfibier:

  • LABYRINTHODONTIA (panserpaddene) var tallrike og omfattet mange store landformer. De ga opphav til krypdyrene.
  • LEPOSPONDYLI var også tallrike, men de fleste var små og levde i vann. Begge gruppene døde ut mot slutten av henholdsvis trias og perm.
  • LISSAMPHIBIA omfatter padder, halepadder og ormepadder. Gruppen utviklet seg i trias, men ble svært artsrik først fra midten av tertiær.

Fiskepadder - Ichthyostega

De er det eldste, kjente amfibium. Den hadde hale med finnebrem, støttet av finnestråler som hos fiskene. Ellers var den et typisk amfibium med for-og bakbein.
På  Svalbard er det i bergarter fra tidlig trias funnet kranier og kroppsskjelett av panserpadder. Disse levde i havet.

Panserpadder - Labyrinthodontia

Panserpaddene er de eldste landvirveldyr. De hadde et kraftig indre skjelett og pustet med lunger. Hodet var stort og munnen virket som en belg for å presse luft ned i lungene. Tennene var stripete på overflaten da emaljelaget var foldet. Slike tenner finnes også hos kvastfinnefiskene. Panserpaddene levde på jorden fra devon til tidlig kritt.

Mastodonsaurus

Mastodonsaurus fra trias i Tyskland ble opptil fire meter lang og er det største amfibiet som har levet. I forhold til det enorme hodet var kroppen forholdsvis liten og for-og bakbein meget små.

Moderne amfibier - Lissamphibia

Frosk, padder, halepadder og ormepadder hører alle til de moderne amfibiene. De har utviklet seg fra panserpaddene. Moderne amfibier har et lett bygget skjelett. De puster med lunger, men tar dessuten opp oksygen fra luften direkte gjennom den tynne fuktige huden.

Publisert 5. feb. 2009 14:16 - Sist endret 28. feb. 2013 11:49