Kvartær (2,6 - 0 millioner år siden)


Kvartær omfatter tidsrommet for de store istider ved slutten av kenozoikum (jordas nytid). Allerede fra slutten av tertiær skjer det et gradvis fall i den globale temperaturen. Samtidig skjer det eiendommelige raske og dramatiske skiftinger i klimaet, man får tempererte og kaldere perioder med ujevne mellomrom. De geografiske forholdene på jorda var ikke ulik de vi ser i dag. Havnivået var tildels lavere, vesentlig som et resultat av at vann var bundet i de enorme isbreene. Dette gir en såkalt eustatisk senking av havnivået, og ses globalt i de kvartære avsetningene. Lokalt inntraff det imidlertid også betydelige hevninger og senkninger som skyldes lokale jordskorpebevegelser.

Livet i kvartær

Fossilene fra kvartær avspeiler variasjonene i klimaet. Arktiske former trivdes i kalde perioder; tropiske/tempererte former trivdes best i varmere perioder. Basert på fossilfunnene kan man derfor utlede noe av de klimatiske forholdene, og hvordan disse har endret seg. Livet i kvartær skiller seg ikke dramatisk fra livet på jorda slik vi kjenner det i dag. Enkelte store former blant pattedyrene har riktignok forsvunnet: mammuten (Mammuthus), ullhåret neshorn, kjempedovendyret (Megatherium), kjempebeltedyret (Glyptodon) og sabeltanntigeren Smilodon. Menneskets (menneskefamilien; Homo sapiens) utvikling er begrenset til kvartær (illustrasjon: Bogdan Bocianowski).

Mer om istiden

Verden i kvartær, med iskappe som dekker Norge.

Publisert 5. feb. 2009 14:16 - Sist endret 7. okt. 2019 09:41