Kambrium (541 - 485 millioner år siden)


Kambrium er den første periode i den paleozoiske æra (jordas oldtid), som igjen er den første æra i fanerozoikum (se figuren). Periodene er også delt inn i mer detaljerte enheter. Fanerozoikum er karakterisert ved at livet antok stadig mer avanserte former, og utviklet seg til det mangfoldet vi ser rundt oss i dag.

Selv om det hersker en del usikkerhet rundt hvordan kontinentene var plassert i kambriumperioden, så antar man at det eksisterte fire kontinenter: 1) mesteparten av Nord-Amerika, Grønland og en mindre del av Nordvest-Europa; 2) Sibir; 3) østlige Nord-Amerika og størstedelen av Europa; og 4) Gondwanaland. Gondwanaland var et "superkontinent" bestående av Syd-Amerika, Afrika, Antarktis, India og Australia.

Bergartene i Oslofeltet fra kambrium er karakterisert ved et konglomerat nederst (basalkonglomerat) etterfulgt av sandstein og alunskifer.

Livet i kambrium

Overgangen prekambrium-kambrium omtales ofte som den "kambriske eksplosjon" ettersom det tidlig i kambrium oppsto en mengde nye livsformer. Disse er karakterisert ved at de hadde et ytre skjelett (skall). Dermed kunne de bli oppbevart som fossiler, slik at vi i dag kan finne dem innleiret i kambriske sedimentære bergarter.

Plante- og dyrelivet i kambrium ser ut til utelukkende å ha vært marine former. Av planter er det kjent forskjellige former for alger. Cyanobakterier ("blågrønnalger") bygget opp algematter (stromatolitter) i det grunne varme havet.

En viktig kambrisk fossilgruppe er trilobittene. Disse tilhørte leddyrene (Arthropoda) og levde fra kambrium til de døde ut i slutten av perm for 245 millioner år siden. Vanlige trilobitter er Paradoxides, Holmia, Parabolina, Peltura, og de frittsvømmende små trilobittene, - agnostidene. Brachiopodene var også tallrike, og sammen med trilobittene brukes de som ledefossiler for de enkelte inndelingene av kambrium. Ledefossiler har et karakterisk utseende, vid geografisk utbredelse og begrenset tidsmessig utbredelse.

Verden i kambrium, der den røde prikken markerer Oslos plassering.

Livet på sjøbunnen i kambrium

Publisert 5. feb. 2009 14:16 - Sist endret 2. des. 2015 13:04