Fossiler

Fossiler er rester, avtrykk eller spor etter tidligere tiders livsformer, vanligvis bevart i sedimentære bergarter. (I middelalderen skilte man ikke mellom mineraler, fossiler og steiner, og ’fossil’ ble brukt som betegnelse på alt som var gravd opp fra jord og berggrunn).

Paleontologi er studiet av fossiler.

Fossiler omfatter både skalldeler, skjelett, planterester, avtrykk og spor etter organismenes aktiviteter som graveganger, fotavtrykk og ekskrementer. Mer spesielle fossiler er insekter oppbevart i rav (fossil harpiks), mammut oppbevart i permafrost, og mumier som er dannet ved at en organisme tørker naturlig inn.

De eldste kjente fossiler er ca. 3500 millioner gamle bakterier, eller blågrønne bakterier (cyanobakterier). Disse dannet lagdelte matter – stromatolitter – som bl.a. er funnet i Alta, ca. 2500 millioner år gamle).

Les mer:
Faktasider innen paleontologi
Fossilgalleriet
Ida - verdens eldste hele apefossil
Messel - Europas siste jungel
Kambriske fossiler fra Chengjiang i Kina
Dinosaurer og andre forhistoriske dyr
Norske mammutfunn

Gjennomskåret blekksprut fra Madagaskar
Gjennomskåret blekksprut fra Madagaskar. Foto: Per Aas, NHM
Discoceras
Oppkveilet blekksprut, Discoceras, fra Oslofeltet. Foto: Hans Arne Nakrem, NHM
Fossil fisk
En 49 millioner år gammel fisk fra Messel i Tyskland. Foto: Per Aas, NHM
Trilobitt
Trilobitten Holmia, fra Ringsaker. Foto: Hans Arne Nakrem, NHM
Publisert 21. nov. 2007 13:05 - Sist endret 27. feb. 2019 15:39