Forrige  |  Neste  |  Kart

Lokalitet 7. Sørspissen

Ute på neset i sør står noe skifrige bergarter med lokalt massevis av fossiler, særlig armfotinger (brachiopoder).

Ved sjøkanten kan vi se en diabasgang som skjærer gjennom skifrene.

Ved okergult farget firkant (dvs. rester etter et trigonometrisk punkt) sees en pen fold med overskyvning.

Tolkning: Her er stort sett forsteinet leire og slam fra havbunnen i silurhavet. På bunnen levde det en rekke dyr, hvorav armfotingene (brachiopodene) var de viktigste. De ble begravet av kalkslam, silt og leire i den posisjon de levde. Kalkslammet ble til lag av kalkstein med rikelig fossiler, mens silt og leire ble til skifer og slamstrein.

Vi har en synklinal her, dvs en fold hvor lagene bøyer seg nedover som i en skål. Både denne store "skålen" og den lille folden ved trig.punktet er vitnesbyrd om deformasjonen som foregikk under dannelsen av den kaledonske fjellkjede for omkring 400-420 millioner år siden.

Publisert 16. feb. 2009 12:05 - Sist endret 24. feb. 2012 15:07