Forrige  |  Neste  |  Kart

9. Utsiktspunkt med vakker utsikt over Oslo og Oslofjorden

Rombeporfyr, RP1, . Lyse grå "båter" av feltspat i en finkornet, mørk brun eller mørk grå grunnmasse. Det er tydelig forskjell på frisk og forvitret flate: ved forvitring blir feltspaten ganske lys.

Tykkelsen av rombeporfyrlavaen her er minst 140 meter, og det er den underste av en serie på 20-30 strømmer med samlet tykkelse minst en kilometer (SJEKK). Noen steder finner man blærer, som kan være fylt med sekundære mineraler som kalkspat, epidot og kalsedon. Den grønne epidoten er stedvis svært tydelig også utenom blærene.

Publisert 16. feb. 2009 12:05 - Sist endret 24. feb. 2012 14:57