Forrige  |  Neste  |  Kart
 

6. Sandstein og konglomerat

Ta en ekstra avstikker langs foten av skrenten nordover. Her vil du finne fine snitt gjennom sandstein med lag av konglomerat. Legg merke til den store uren under brattskrenten. Hvis man skotter oppover, vil man se at det over konglomeratet og sandsteinen står først et mørkt og siden et lyst lag. Det man ser oppe i skrenten, er basalt og rombeporfyrlava.

Konglomeratet og sandsteinen utgjør tilsammen Tanumformasjonen. Den er her 7-15 m tykk og består av vekslende lag av kvartskonglomerat og lys grå, kalkholdig sandstein. Bollene er runde eller kantrunde og består hovedsakelig av kvarts og kvartsitt, men lokalt også noen av kalkstein og skifer. I noen lag ser man tydelig kryssjiktning. Bollene av kvarts og kvartsitt må være kommet med elvene langveisfra, kanskje et "Telemarksland" i vest, mens de som er av av kalkstein og skifer kan være kommet fra siluriske skifre og kalksteiner som har vært blottet i nærheten.

   
   
Klikk for å se stort bilde
    Sandstein (benket). Stien opp til Kolsås
   
Klikk for å se stort bilde
      Konglomerat og sandstein under basalt, Kolsås.

 

Publisert 16. feb. 2009 12:05 - Sist endret 7. juni 2011 16:59