Forrige  |  Neste  |  Kart

5. Inne i skogen, vest for stien, kan du se en nabb med rød, småfallen skifer

De sedimentære avleiringene over peneplanet hører hjemme i det som er kalt for Askergruppen, der den nederste enheten av rød skifer eller slamstein er skilt ut som Kolsåsformasjonen. Små fragmenter av plantefossiler er blitt funnet her. Tykkelsen av skiferne her er 10-15 meter.

Tolkning: Den røde skiferen er trolig dannet flood plane deposits eller avsetninger i grunne innsjøer.

Publisert 16. feb. 2009 12:05 - Sist endret 24. feb. 2012 14:55