Forrige  |  Neste  |  Kart

4. Stien ovenfor ...

Klikk for å se stort bildeKrypespor på undersiden av et lag av slamstein i silurisk skifer

Sandstein med mer finkornede lag innimellom kan sees som sammenhengende snitt i stien. Lagene heller flatt mot vest.

Ringerikssandsteinen (Etasje 10) består her av tykke lag av grå eller svakt grønnlig sandstein med tynne lag eller innleiringer av noe skifrig, rødbrun siltstein. Lagene er foldet i en flat synklinal under Kolsås.

Terrenget flatner ut etterhvert, og vi kommer til en slette i 210 meters høyde. Her er påfallende mye rødt i jordbunnen her. Dels er sandsteinen mer rødbrun her oppe enn lengre nede, dels er det mye rød leire i stien.

Publisert 16. feb. 2009 12:05 - Sist endret 24. feb. 2012 14:55