Forrige  |  Neste  |  Kart
  Flodene brakte med seg sand som samlet seg i store elvesletter. Her vi står nå, har vi grensen mellom marine og kontinentale avleiringer. Sandsteinen kalles for Ringerikssandsteinen, og den er mange hundre meter tykk.

Legg merke til noen store steinblokker ca. 50 meter vest for bekken. Den største er ca. 3 meter høy. Den består av rombeporfyr, dvs. samme bergartstype som man har på toppen av Kolsås, og er splittet ved frostsprengning i tre stykker.
Like ovenfor er det mange flere slike kjempeblokker.

Diskuter disse mulighetene:

  • Steinblokkene er rast ut fra Kolsås i tiden etter siste istid. (Ja/Nei/Kanskje)
  • Steinblokkene er transportert av isbreen under siste istid. (Ja/Nei/Kanskje)
  • Steinblokkene er del av en morene som isen la opp her under siste istid. (Ja, Nei, Kanskje).
  • Steinblokkene hører til skredmasser som strømmet ut på en isbre under istiden, og ble fraktet med breen et stykke nedover. (Ja/Nei/Kanskje)
  Hvis du svarer ja på noen av de tre siste mulighetene, kan du kalle de store steinene for "flyttblokker".
Fortsett oppover lia mot Kolsås, men unngå plantefeltene. Der stien krysser veien, fortsetter du til venstre langs stien videre oppover.

Veien krysser blåmerket, bratt sti ved veiskilt merket KIF-hytta. Følg denne stien videre oppover.
Publisert 16. feb. 2009 12:05 - Sist endret 7. juni 2011 16:58