Forrige  |  Neste  |  Kart
  Legg den ene hånden på kalksteinen og den andre på diabasen. Hvor stort tidsintervall tror du de to bergartene spenner over:

1 million år? 50 millioner år? 100 millioner år ? Noe mer enn 100 millioner år?

Gå tilbake, kryss Kolsåsbanen og følg Dugnadsveien til Heggelia. Berggrunnen her har rikelig kalkstein som ble brent til murkalk i gamle dager. Et stort steinbrudd finnes på oppsiden av veien og restene av en kalkovnen på nedsiden av veien. I 1720 var det hele 29 slike kalkovner i Bærum.
Publisert 16. feb. 2009 12:05 - Sist endret 7. juni 2011 16:54