Kolsås

Sideoversikt
Lok.1  |  Lok.2  |  Lok.3  |  Lok.4  |  Lok.5  |  Lok.6  |  Lok.7  |  Lok.8  |  Lok.9  |  Lok.10

Toppen Utsiktspunkt med vakker utsikt over Oslo og Oslofjorden Toppen av basaltstr�mmen Basalt. B1 Sandstein & konglomerat Inne i skogen, vest for stien Stien ovenfor... Krysspunkt sti/bekk Heggelia naturminne Gjettum Stasjon; skifer, kalkstein & diabasganger

Publisert 16. feb. 2009 12:05 - Sist endret 24. feb. 2012 14:52