Forrige  |  Neste  |  Kart

Tidligere kaianlegg under kanonbatteriet, nordvest på øya


Knollekalkstein og knolleskifer under kanonbatteriet.    

Nærbilde av vekslingen mellom skifer(mørk) og lyse lag eller knoller av kalkstein.

Gå ut til den ytterste delen under skrenten, der det er et fint snitt som viser lyse knoller og lag av kalkstein i en mørk skifer-grunnmasse (knollekalkstein og knolleskifer). Bergartene her danner høydedraget langs nordsiden av øya mot fergekaia (Husbergøya-formasjonen, Etasje 5a). Gå sørover til det lille kaianlegget, der det ligger store, tilhogne stykker av lyserød syenitt. Steinen skriver seg trolig fra steinbruddene på Grorud. Hva er forskjellen mellom en syenitt og en granitt? Ser du noe særlig kvarts i disse blokkene? (bruk lupe). Kjenner du til noen statuer og bygg i Oslo sentrum hvor de har brukt den samme lyserøde steinen?

 

Publisert 16. feb. 2009 12:04 - Sist endret 7. juni 2011 16:47