Forrige  |  Neste  |  Kart

Silurisk leirskifer

Klikk for å se stort bilde
Silurisk skifer i omsnudd rekkefølge "under"ordovicisk kalksandstein.
Klikk for å se stort bilde
Krypespor i silurisk skifer.

Den siluriske leirskiferen er brunsvart og har lag av kalkstein og siltstein (Solvik-formasjonen, tidligere Etasje 6a). På det som opprinnelig var undersiden av siltsteinslagene kan vi finne avtrykk av krypespor etter dyr som levde på havbunnen i silurtiden.

Underveis langs sjøkanten her vil du kunne finne mange eruptivganger, bl. a. tykke diabasganger. Disse er dannet ved størkning av bergsmelter som trengt opp langs sprekker i berggrunnen her i permtiden for 290-256 millioner år siden. Diabas er en mørk, tung bergart som sprekker opp i blokker og har derfor vært brudt ut som bygningsstein.

Prøv å finne de gamle steinbruddene!

Publisert 16. feb. 2009 12:04 - Sist endret 20. mars 2009 11:59