Kanalfylling av konglomerat med boller og store fragmenter av lys, sandig kalkstein

Forrige  |  Neste  |  Kart


Nærbilde av konglomeratisk lag med store fragmenter av kalksandstein
Klikk for å se stort bilde
Grovt konglomerat og store blokker av kalksandstein (lys) tilsynelatende under kalksandstein og silurisk skifer (mørk, til høyre).

I det lyse laget kan vi finne boller og opptil flere kubikkmeter store fragmenter av kalksandstein. Det kan se ut som om kalksandsteinen ligger over dette laget av konglomerat og blokker, men i virkeligheten er lagene her helt omsnudd: Det er konglomeratet som er yngst og ligger som innfylling av en 2-3 meter dyp kanal i de tilsynelatende overliggende, men i virkeligheten eldre lagene!

Sannsynligvis har det vært en hevning av havbunnen her i slutten av ordovicium, -det som nå er kalksandsteinen ble liggende såvidt på land og utsatt for erosjon.

I fordypningene ble det avsatt en kaotisk blanding av sandklumper eller sandsteinsfragmenter som nå finnes som konglomeratet nær grensen mellom ordovicium og silur.


Lyst lag av kalksandstein fra ordivicium, tilsynelatende over mørk silurisk leirskifer (snudd på hodet).

 

Publisert 16. feb. 2009 12:04 - Sist endret 7. juni 2011 16:50