Forrige  |  Neste  |  Kart

Neset på sørvestsiden

Her har vi kalksandstein og sandige lag i skifer. Lagene er de samme som vi hadde langs nordvestsiden av øya (Langøyene-formasjonen, Etasje 5b) og hører hjemme høyt oppe i ordovicium. Dersom vi leter, vil vi se de sandige lagene og kanskje også kryssjiktning av samme type som vi så langs nordsiden av øya.

Stikk ned den bratte sørskrenten til sjøen og studer det lyse laget som tegner seg:

Publisert 16. feb. 2009 12:04 - Sist endret 20. mars 2009 11:59