Sør for badestranda

Forrige  |  Neste  |  Kart

Klikk for å se stort bilde
Knollekalk i steile lag. En gang for ca. 450 millioner år siden var dette horisontale lag av slam og kalkmudder på havbunnen
Klikk for å se stort bilde
Skjellbanke langs stranda på sørsiden.

Veien går langs skifer og knollekalk i lag som står nær vertikalt og viser krappe folder (Husbergøya-formasjonen, tidligere Etasje 4c-5a). En gang var dette havbunn med lag av leirslam, kalkslam, silt og sand. Under et sammenstøt av to store jordskorpeblokker langt nordvest for omkring 400 millioner år siden (den kaledonske fjellkjedefoldningen) ble lagene dyttet fremover som et teppe, foldet og omdannet til faste bergarter som leirskifer, kalkstein, siltstein/slamstein og sandstein. Berggrunnen i Hovedøya lå langt unna de sentrale områder for fjellkjedefoldningen, men ikke lengre unna enn at vi her kan se at de opprinnelig horisontale lagene er stilt rent på kant!

Følg veien mot neset i lengst i sør.

Publisert 16. feb. 2009 12:04 - Sist endret 20. mars 2009 11:59