Ute på fergekaia

Forrige  |  Neste  |  Kart

Rundskue, skifer, kalksteinsknoller, diabasgang og skuringsstriper

Orienter deg med det geologiske kartet over Oslo! Start med å se mot øst og nordøst: Lengst borte ser vi et høydedrag. Her har vi grunnfjellet, dvs. prekambrisk berggrunn, mer enn 1100 millioner år gammelt og som her består vesentlig av gneis, amfibolitt og granitt. Grunnfjellet er skilt fra bergartene i Oslogryta ved en forkastning som går langs foten av høydedraget ved Ekeberg. Akershus festning i nord-nordøst hviler på en kile av slikt grunnfjell med yngre bergarter på begge sider. Grunnfjellet i kilen er overleiret av alunskifer fra kambrium og gjennomtrengt av vulkanske smelter fra permtiden.
Vender vi blikket mot nord, ser vi byområdet, som ligger på omdannede sedimenter fra tidene kambrium, ordovicium og silur ("kambro-silur"). Her finner vi foldede lag av skifer, knollekalkstein, kalksandstein og kalkstein som spenner over tidsrommet 545 til 417 millioner år tilbake. I bakgrunnen har vi to runde koller, Holmenkollen og Vettakollen, som består av bergarter dannet fra smelter som trengte inn i jordskorpen for ca 270 millioner år siden (i permtiden) og størknet under overflaten til dypbergarter.
Mot vest ser vi Bygdøy med sine foldede avleiringer fra "kambro-silurtiden" og i bakgrunnen to karakteristiske åser, Kolsås og Steinshøgda, som består av basalt og rombeporfyr dannet ved størkning av smelter som nådde overflaten ved overgangen karbon-perm og strømmet ut som vidstrakte lavastrømmer.

Publisert 16. feb. 2009 12:04 - Sist endret 20. mars 2009 11:59