Fylkesstein for Nordland: Fauskemarmor

Fauskemarmor er marmor som fins i Fauske-distriktet i Nordland. Den er en metamorf (omdannet) bergart, som er blitt til dypt under jordoverflaten ved omdanning av opprinnelig kalkstein.

Utseende

Marmor er gjerne sukkeraktig kornet og kan vise et strålende glitter når sollyset kastes tilbake fra de mange små krystallflatene i steinoverflaten. Marmor kan risses med kniv, og den bruser heftig når den utsettes for syre.

I Fauske-distriktet fins hvit, finkornet dolomittmarmor, grønn kalkspatmarmor  (Verdåtre) farget av kromglimmer, grå- og hvitspettet marmor (Antique) og sitrongul marmor. Aller gjevest er de båndete eller flekkete hvit- og rosa marmortypene (Breche Rose, Norwegian Rose).

Noen steder ser man at marmoren består av utklemte steiner og blokker, og egentlig er utklemt konglomerat- og breksje.

Sammensetning

I kalkspatmarmor utgjør mineralet kalkspat, (CaCO3) mer enn 90 prosent av bergarten. I dolomittmarmor er det mineralet dolomitt (CaMg(CO3)2 som dominerer i bergarten.

I marmor kan kan det også opptre silikatmineraler som tremolitt, diopsid m.m., og da kan man snakke om tremolittmarmor, diopsidmarmor osv.

Forekomst

Fauskemarmoren ligger i et drag med kaledonsk deformerte bergarter og hører følgelig til den kaledonske fjellkjeden. Marmor fins over hele landet, men Nordland er marmorfylket over alle.

Dannelse

Fauskemarmoren er dannet ved deformasjon og omkrystallisering av opprinnelig kalkstein og konglomerat, avsatt på en grunn karbonatplattform utenfor en kyst. Vannet var varmt den gang, for Norge må ha ligget i et tropisk område.

Eldre kalkavleiringer og deres erosjonsprodukter kan ha rast ut på dypere vann, der de er blitt avleiret på nytt. Senere er alle kalkbergartene blitt presset ned på stort dyp i jordskorpen, foldet og knadd under den kaledonske fjellkjedefoldningen.

Alder

Fauskemarmoren har ingen fossiler som kan bidra til å få bestemt når den ble dannet opprinnelig, men isotopstudier tyder på at den kan ha blitt til fra et kalkrev i havet for rundt 520 millioner år siden. Da lå Norge på langt sørligere breddegrader.

Bruk

Marmor har stor betydning som råstoff i ved kalkbrenning, for cellulose- og sementindustrien og for jord- og vannforbedring. I steinindustrien kaller man gjerne marmor for "kalkstein" når hensikten er å utvinne den som kalk for industrien.

Store mengder tas også ut som blokkstein for eksport, der man senere sager og polerer plater for husfasader, gulv og vegger.

Den rose og hvite marmoren (Breche Rose eller Norwegian Rose) er en meget eksklusiv konglomeratisk marmor der hvite dolomittmarmorboller og rosa kalkspatmarmorboller ligger i en grunnmasse av rosa kalkspatmarmor. Den er unik i verdenssammenheng og en meget etterspurt, eksklusiv stein i baderom og luksushoteller.

Betydning

Geologer ved Norges geologiske undersøkelse i Trondheim har funnet ut at strømmene som transporterte bollene i marmoren gikk i sørøstlig retning fra et område der vi i dag finner bare hav. Verden den gang må ha sett helt annerledes ut enn i dag. Etter at de store kalk- og konglomeratmassene var blitt avleiret i det kambriske hav, kolliderte imidlertid de to landplatene på hver sin side, og avleiringene kom i klemme. Denne hendelsen, som fant sted i overgangen silur/devon og som vi kaller for den kaledonske fjellkjededannelsen, førte til at kalksteinen ble omdannet til marmor og skjøvet langt avgårde. Marmoren i Fauske er faktisk en bit amerikansk-grønlandsk berggrunn som nå hviler på norsk-baltisk grunnfjell!

Fauskemarmoren er derfor ikke bare vakker, den er også en bergart som har bidratt til å avsløre hemmeligheter om hvordan verden artet seg for 520-400 millioner år siden.

Marmor til papir

Hvitt marmor knuses ned til et meget finkornet pulver som benyttes som fyllstoff i papirmasse. Det kan være mye hvit marmor i hvitt kunsttrykkpapir!

Publisert 26. aug. 2014 16:19 - Sist endret 3. aug. 2015 10:51