Fylkesstein for Nord-Trøndelag: Thulitt

Thulitt er en tett, lyserød varietet av mineralet zoisitt, som er medlem av epidotfamilien. Den er navngitt av svensken A.G. Ekeberg fra en norsk forekomst. Navnet er knyttet til Ultima Thule, som var grekernes navn på "den nordligste del av den beboelige verden", trolig Grønland eller Norge.

Utseende

Thulitt har lyserød eller rosa farge. Av og til opptrer den sammen med en noe stekere rødfarget manganholdig epidot (piemontitt).

Sammensetning

Thulitt har nær samme sammensetning som det vanlige mineralet zoisitt, Ca2Al3(SiO4)3(OH), men inneholder i tillegg litt mangan, Mn. Den karakteristiske rosa fargen skyldes at manganet opptrer i treverdig form (Mn3+).

Forekomst

Thulitt opptrer i metamorfe (omdannede) bergarter og i mineralganger dannet ved lav temperatur.

Vakker thulitt forekommer ved Leksvik i Nord-Trøndelag, Lom i Oppland, Løten i Hedmark og en rekke andre steder i landet. En riktig stor forekomst er nylig funnet i Lierne i Nord-Trøndelag.

Dannelse

Mineralene i epidotfamilien dannes vanligvis ved relativt lav temperatur og under nærvær av vann. En forutsetning for at man skal få utviklet thulitt, er at det må være mangan tilstede.

Bruk

Thulitt har vært benyttet som smykkestein, bl.a. i Trollsmykkene som ble laget i sølv med en fargeklatt av rundslepen, fargerik norsk stein i. Pen thulitt har særlig blitt produsert som smykke- og prydstein fra Leksvik i Nord-Trøndelag og fra Lom i Oppland.

Nasjonalstein?

Torgeir T. Garmo foreslo i et radioprogram på oppfordring fra programleder Kjell Thue at man burde velge thulitt som nasjonalstein. Begrunnelsen var at denne steintypen ikke bare var vakker, men også har fått navnet sitt fra romernes Ultima Thule, som meget vel kan ha vært Norge. Noe formelt politisk gyldig vedtak om thulitten som nasjonalstein ble imidlertid ikke gjort.

Publisert 26. aug. 2014 16:19 - Sist endret 27. aug. 2014 16:51