Fylkesstein for Finnmark: Altaskifer

Altaskifer er en lys grå kvartsitt-skifer (kvartsskifer) som brytes ved Alta og andre steder i Finnmark. Den hører hjemme i gruppen av omdannede (metamorfe) bergarter.

Utseende

Skiferen har den egenskap at den kan spaltes i skiver som er fra en halv cm og oppover. For bruk på tak blir skiferen utformet i to standardtyper, "lappstein" (med rund nedside) og "firkantstein". Steinen leveres med hakk for spikring til lekter eller direkte på tak.

Sammensetning

Skiferen består hovedsakelig av kvarts med litt feltspat og glimmer (sericitt). Når glimmermineralene er samlet i tynne lag, vil bergarten kunne splittes lett langs disse lagene.

Forekomst

Altaskiferen opptrer i et skyvedekke av opprinnelig sedimentære bergarter over grunnfjellet. Tykkelsen kan være opptil flere hundre meter, og forekomsten regnes som Vest-Europas største i sitt slag.

Dannelse

Altaskiferen er omdannet fra opprinnelig feltspatrik sand og sandstein som ble avsatt i elver og store innsjødelta. Under den kaledonske fjellkjedefoldningen ble de opprinnelige sedimentene varmet opp, foldet og utklemt. Spaltbarheten skyldes tettstilte kløvflater eller bladige mineraler som er samlet i plane, tynne lag.

Alder

Senprekambrisk, men utsatt for sterk omdanning under den kaledonske fjellkjedefoldningen for omkring 400 millioner år siden.

Bruk

I forhistorisk tid var skifer et viktig råmateriale for pilespisser og kniver. I nyere tid tok driften omkring Altafjorden til i 1850-årene, og skiferen utgjør nå distriktets viktigste salgsprodukt  Den benyttes som gulvfliser, trappetrinn, fasademateriale og som takskifer. Skiferen er meget slitesterk, og blir brukt i trapper og gulv der det er mye trafikk. På taket kan den holde i hundrevis av år.

Betydning

Det at skiferen opptrer i et skyvedekke betyr at den kan gi gi informasjon om hvordan de store skyvebevegelsene har foregått under dannelsen av en fjellkjede. Den kan gi svar på spørsmål som

  • Hva skjer egentlig når store skiver av berggrunn løsner og skyves milevis over hverandre?
  • Opptrer de varme skivene som kjempemessige strykejern som glatter ut de underliggende sedimentene til plane skifere?
  • Hva er betingelsene for at glimmer-mineraler skal samle seg i lag som bergarten spaltes etter?

Publisert 26. aug. 2014 16:19 - Sist endret 27. aug. 2014 16:47