Bergart

Bergart er et geologisk begrep som brukes til å klassifisere forskjellige typer stein.

Bergarter er dannet av mineraler og materiale fra eldre forvitrede bergarter. Også kalkrike rester fra dyr (kalkstein) kan inngå i en bergart. Det er måten bergarten er blitt dannet på og sammensetningen av mineralene som gir bergartene forskjellige egenskaper og forskjellige navn.

De enkelte mineralkorn i en bergart kan være av forskjellig slag (f. eks. kvarts, feltspat og biotitt i en granitt) eller forholdsvis ensartet (f. eks. kalkspat i en marmor, og kvarts i en kvartsitt).

Etter dannelsesmåten kan man skille mellom tre hovedgrupper: Størknede, avleirede og omdannede bergarter:

  • Magmatiske bergarter (smeltebergarter, størkningsbergarter) dannet fra smelter i overflaten (vulkanske bergarter), langs spalter (gangbergarter) eller på dypet (dypbergarter). Bergartene i denne hovedgruppen kalles også for 'eruptive bergarter.'
  • Sedimentære bergarter, som dannes ved utfelling eller avleiring av sedimenter på jordoverflaten, i vann og elver, eller i havet
  • Omdannede bergarter (metamorfe bergarter), som er blitt til på dypet ved omvandling fra andre bergartstyper.

Norges fylkessteiner

Utstilte bergarter i Geologisk museum

Larvikitt
Norges nasjonalbergart – larvikitt (polert overflate). Foto: Per Aas, NHM
Rombeporfyr
En variant av rombeporfyr (polert overflate). Foto: Per Aas, NHM
Drammensgranitt
Drammensgranitt (polert overflate). Foto: Per Aas, NHM
Løve foran Stortinget
Løvene foran Stortinget er laget av bergarten grefsensyenitt. Foto: Per Aas, NHM
Publisert 30. jan. 2009 16:47 - Sist endret 26. feb. 2019 04:11