RIKE FUNGI – SOPPRIKET etter Hibbett et al.: Mycol. Res. 111: 509-547, 2007

 

 Rekke Chytridiomycota – Algesopper

                                   Orden Chytridiales – Potetkreftordenen

 

Rekke Neocallimastigomycota – Vomsopper

 

Rekke Blastocladiomycota – Vekslingssopper

 

Rekke Microsporidia – Mikrosporider

 

Rekke Zygomycota – Koplingssopper

            Underrekke Mucoromycotina – Kulemuggsopper

                                    Orden Mucorales – Kulemuggordenen

                                    Orden Endogonales – Ertetrøffelordenen

                                    Orden Mortierellales

            Underrekke Entomophthoromycotina – Insektmuggsopper

                                    Orden Entomophthorales – Insektmuggsoppordenen

            Underrekke Zoopagomycotina – Rovsopper

                                    Orden Zoopagales – Rovsoppordenen

            Underrekke Kickxellomycotina

                                    Orden Kickxellales

                                    Orden Dimargaritales

                                    Orden Harpellales – Trådsporesoppordenen

                                    Orden Asellariales

 

Rekke Glomeromycota – Endomycorrhizasopper

 

Rekke Ascomycota – Sekksporesopper

            Underrekke Taphrinomycotina – Ursekksporesopper

                        Klasse Taphrinomycetes – Heksekostsopper

                                   Orden Taphrinales – Heksekostordenen

                        Klasse Neolectomycetes – Narreklubbemorkler

                                   Orden Neolectales – Narreklubbemorkelordenen

                        Klasse Pneumocystidomycetes – Lungecystesopper

                                   Orden Pneumocystidales – Lungecysteordenen

                        Klasse Schizosaccharomycetes – Spaltegjær

                                   Orden Schizosaccharomycetales – Spaltegjærordenen

            Underrekke Saccharomycetina – Ekte gjærsopper

                        Klasse Saccharomycetes – Gjærsopper

                                   Orden Saccharomycetales – Gjærsoppordenen

            Underrekke Pezizomycotina – Ekte sekksporesopper

                        Klasse Orbiliomycetes

                                   Orden Orbiliales

                        Klasse Pezizomycetes – Begersopper (operkulate begersopper)

                                   Orden Pezizales – Begersoppordenen

                        Klasse Dothideomycetes – Tykksekksopper

                                   Orden Capnodiales

                                   Orden Dothideales – Tykksekkordenen

                                   Orden Myrangiales

                                   Orden Pleosporales

                                   Orden Botryosphaeriales

                                   Orden Hysteriales

                                   Orden Patellariales

                                   Orden Jahnuales

                        Klasse Arthoniomycetes – Flekklaver

                                   Orden Arthoniales – Flekklavordenen

                        Klasse Eurotiomycetes – Kulesekksopper

                                   Orden Chaetothyriales

                                   Orden Pyrenulales – Pærelavordenen

                                   Orden Verrucariales – Beklavordenen  

                                   Orden Coryneliales

                                   Orden Eurotiales – Herbariemuggordenen

                                   Orden Onygenales – Hornsoppordenen

                                   Orden Mycocaliciales  

                        Klasse Laboulbeniomycetes – Insektsekksporesopper

                                   Orden Laboulbeniales – Insektsekksporesoppordenen

                                   Orden Pyxidiophorales

                        Klasse Lecanoromycetes – Kantlaver

                                   Orden Acarosporales - Sprekklavordenen

                                   Orden Lecanorales – Kantlavordenen

                                   Orden Peltigerales – Åreneverordenen

                                   Orden Teloschistales – Messinglavordenen

                                   Orden Agyriales – Vedbegerordenen

                                   Orden Baeomycetales – Køllelavordenen

                                   Orden Ostropales – Skriftlavordenen

                                   Orden Pertusariales – Vortelavordenen

                                   Orden Candelariales – Egglavordenen

                                   Orden Umbilicariales – Navlelavordenen

                        Klasse Leotiomycetes – Småbegersopper

                                   Orden Cyttariales (bare på den sørlige halvkula)

                                   Orden Erysiphales – Melduggordenen

                                   Orden Helotiales – Småbegerordenen (inoperkulate begersopper)

                                   Orden Rhytismatales – Tjæreflekkordenen

                                   Orden Thelebolales

                        Klasse Lichinomycetes – Tanglaver

                                   Orden Lichinales – Tanglavordenen

                        Klasse Sordariomycetes – Kjernesopper

                                   Orden Coronophorales

                                   Orden Hypocreales – Putesoppordenen

                                   Orden Melanosporales – Begersnylterordenen

                                   Orden Microascales

                                   Orden Boliniales

                                   Orden Chaetosphaeriales

                                   Orden Coniochaetales

                                   Orden Diaporthales – Taggvorteordenen

                                   Orden Ophiostomatales – Almesykeordenen

                                   Orden Sordariales – Svertesoppordenen

                                   Orden Xylariales – Stubbehornordenen

                                   Orden Calosphaeriales

                                   Orden Lulworthiales

                                   Orden Meliolales

                                   Orden Phyllachorales – Grasskorpeordenen

                        Incertae sedis:

                                   Orden Lahmiales

                                   Orden Medeolariales

                                   Orden Triblidiales

 

Rekke Basidiomycota – Stilksporesopper

            Underrekke Pucciniomycotina – Urstilksporesopper

                        Klasse Atractiellomycetes

                                   Orden Atractiellales

                        Klasse Classiculomycetes

                                   Orden Classiculales

                        Klasse Mixiomycetes

                                   Orden Mixiales

                        Klasse Cryptomycocolacomycetes

                                   Orden Cryptomycocolacales

Klasse Agaricostilbomycetes

                                   Orden Agaricostilbales

                                   Orden Spiculogloeales

                        Klasse Cystobasidiomycetes

                                   Orden Cystobasidiales

                                   Orden Erythrobasidiales

                                   Orden Naohideales

Klasse Pucciniomycetes – Rustsopper

                                   Orden Septobasidiales

                                   Orden Pachnocybales

                                   Orden Helicobasidiales – Filtsoppordenen

                                   Orden Pucciniales – Rustsoppordenen

                        Klasse Microbotryomycetes  

                                   Orden Heterogastridiales

                                   Orden Microbotryales – Nelliksotordenen

                                   Orden Leucosporidiales

                                   Orden Sporidiobolales – Speilgjærordenen

            Underrekke Ustilaginomycotina – Sotsopper

                        Klasse Ustilaginomycetes – Ekte sotsopper

                                   Orden Urocystales - Stråsotordenen

                                   Orden Ustilaginales – Sotsoppordenen

                        Klasse Exobasidiomycetes – Klumpbladsopper

                                   Orden Doassansiales

                                   Orden Entylomatales – Flekksotordenen

                                   Orden Exobasidiales – Klumpbladordenen

                                   Orden Georgfischeriales

                                   Orden Microstromatales

                                   Orden Tilletiales – Stinksotordenen

                        Incertae sedis:

                                   Orden Malasseziales – Flassesoppordenen

            Underrekke Agaricomycotina – Hymeniesopper

                        Klasse Tremellomycetes – Ekte gelésopper

                                   Orden Cystofilobasidiales

                                   Orden Filobasidiales  

                                   Orden Tremellales – Gelésoppordenen

                        Klasse Dacrymycetes – Tåresopper

                                   Orden Dacrymycetales – Tåresoppordenen

                        Klasse Agaricomycetes – Ekte hymeniesopper

                                   Orden Auriculariales – Skrukkøreordenen

                                   Orden Sebacinales – Skorpetalgordenen

                                   Orden Cantharellales – Kantarellordenen

                                   Orden Trechisporales – Puddertrekkordenen

                                   Orden Gomphales – Fiolgubbeordenen

                                   Orden Phallales – Stanksoppordenen

                                   Orden Hysterangiales – Bruskknollordenen

                                   Orden Geastrales – Jordstjerneordenen

                                   Orden Hymenochetales - Broddsoppordenen

                                   Orden Corticiales – Barksoppordenen

                                   Orden Gloeophyllales - Vedmuslingordenen

                                   Orden Polyporales - Poresoppordenen

                                   Orden Thelephorales - Frynsesoppordenen

                                   Orden Russulales - Kremleordenen

                                   Orden Aethaliales – Gulltrådordenen

                                   Orden Boletales – Rørsoppordenen

                                   Orden Agaricales - Skivesoppordenen

            Incertae sedis:

                        Klasse Wallemiomycetes

                                   Orden Wallemiales

                        Klasse Entorrhizomycetes

                                   Orden Entorrhizales

Av Universitetet i Oslo
Publisert 19. feb. 2009 13:22 - Sist endret 22. feb. 2012 16:34