Hermods soppakvareller: Lappkjuke

Amylocystis lapponica (Romell) Singer - Lappkjuke

© Hermod Karlsen 2002

Amylocystis lapponica (© Hermod Karlsen 2002)

Hovedsida  |  Neste bilde

 


 

2002-04-08

Publisert 30. jan. 2009 18:44 - Sist endret 26. mai 2011 13:29