Populær vinterdrikk truer sjeldne orkidéer

Omfattende innhøsting og omsetning av ville orkidéknoller er blitt en trussel mot sjeldne orkidéer i Iran, Tyrkia, Hellas, Albania og flere land i Sørøst-Europa og Asia. Nå har en forskergruppe ledet fra Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, tatt i bruk DNA-sekvensering for å identifisere ulovlig handel med orkideer.

Orkideen Dactylorhiza umbrosa er en av artene som omsettes ulovlig og brukes til å framstille salep. Bildet er tatt i Ardabilprovinsen i Iran. (Foto: Abdolbaset Ghorbani.)

Flere av orkidéene som trues av denne handelen vokser også i Norge. De fleste tilhører marihåndslekten.

Rotknollene tørkes og males til et pulver, som brukes til den tradisjonelle drikken salep. Salep drikkes varm i vinterhalvåret, omtrent som kakao, og er populær i hele området fra Balkan til Det kaspiske hav. Saleppulveret benyttes også i iskrem og desserter.

Nyinnhøstede orkidéknoller i Iran. (Foto: Abdolbaset Ghorbani

I Hellas, Tyrkia og Iran er det forbud mot å samle ville orkidéknoller, men handelen med dem er likevel omfattende, og mye tyder på at den er økende.  Feltstudier har vist at det er blitt høstet inn ville orkidéknoller fra stadig nye områder, slik at flere sjeldne arter er sterkt truet.

– Et stort problem har vært at knollene som handelsvare ikke kan identifiseres med art eller opprinnelse, slik at kontroll med illegal handel har vært så å si umulig. Nå har vi vist at det er mulig å finne ut nøyaktig hvilke arter som samles og selges ulovlig, forteller Hugo de Boer, som er botaniker og forsker ved Naturhistorisk museum. Han har ledet forskningsprosjektet.

Orkideknoller etter vasking. (Foto: Abdolbaset Ghorbani.)

Forskergruppen har publisert strekkodene for de vanligste artene som omsettes ulovlig. Dermed har myndighetene fått et verktøy som kan brukes til å slå ned på ulovlig omsetning.

– Vår studie viser at alle artene som brukes til salep i Iran er truet i sitt naturlig vokseområde, og at det er av stor betydning å få bukt med illegal innhøsting og handel over landegrensene, sier Hugo de Boer.

De vanligste orkidéartene som brukes til å fremstille salep tilhører slektene Orchis, Anacamptis, Dactylorhiza og Ophrys.  Flere av dem vokser også hos oss, kjent som marihånd og flueblom.

Norge har vel 40 arter og underarter av orkidéer. Halvparten er rødlistet og 13 er fredet.

Botanikeren Abdolbaset Ghorbani samler og presser orkideer i Iran. (Foto: Hugo de Boer)

Orkidéer brukes til snacks i Afrika

I Zambia og andre land i Afrika lages en populær snack av rotknoller av orkidé.  Produktet går under ulike navn, de vanligste er chikanda, kinaka og kikanda.  Mer enn 4 millioner orkidéknoller blir årlig brukt til å fremstille chikanda bare i Zambia, og det foregår en utstrakt handel over landegrensene i Afrika.

Miljømyndighetene har ropt varsko om at flere arter av orkidéer står i fare for å bli utryddet som følge av snacksindustrien.

– Vi har vist at det er mulig å gjøre DNA-analyser, selv om knollene er ganske mye bearbeidet. Derfor er det håp om at våre metoder også kan bidra til å redde sjeldne og truede arter også i Afrika, sier Hugo de Boer.

Orkideer som vokser i jord danner rotknoller på lignende måte som potet.  Når knollene fjernes, blir plantene borte for godt.

Les sammendrag av artikkelen i tidsskriftet Molecular Ecology Resources.
 

En kopp salep. (Foto: Wikimedia Commons)

 

Emneord: orkideknoller Av Dag Inge Danielsen
Publisert 31. jan. 2017 11:22 - Sist endret 15. feb. 2017 14:12