Invaderende vannplanter foreslås satt på forbudslisten

En ekspertgruppe nedsatt av Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) mener at import av de to ferskvannsplantene Crassula helmsii og Myriophyllum heterophyllum til Norge medfører en høy risiko for at de kan etablere og spre seg.

Crassula helmsii er en populær hagedamplante i mange land i Europa. En ekspertgruppe ledet av Hugo de Boer, NHM, fraråder at den importeres til Norge.   (Foto: Wikimedia Commons CC-BY 2.0)

Hugo de Boer, botaniker og forsker ved Naturhistorisk museum, har ledet arbeidet i gruppen, som har gjort en fullstendig risikovurdering av ferskvannsplanter som importeres fra tempererte strøk for bruk i akvarier og hagedammer.

Det er anslått at ca. 758 000 husstander her til lands har akvarier og hagedammer.

Oppdrag fra Miljødirektoratet

Risikovurderingen er gjort på oppdrag fra Miljødirektoratet, som i 2015 ba om en vurdering av risiko for negative følger for det biologiske mangfoldet i Norge ved import og hold av ferskvannsplanter i akvarier og hagedammer.  Vurderingen er utført av VKMs faggruppe for fremmede organismer og handel med truede arter (CITES).

Hovedkonklusjonen er at ferskvannsplantene Crassula helmsii og Myriophyllum heterophyllum kan etablere seg og spre seg hvis man tillater import. Plantene kan påvirke økosystem og andre arter negativt.  Begge artene vokser på en måte som danner tykke matter med vegetasjon. Det kan føre til oksygenmangel i vannet, noe som igjen påvirker andre organismer i innsjøer der disse plantene etablerer seg.

Det blir nå Miljødirektoratets oppgave å vurdere om import og handel med de to nevnte artene skal reguleres. Direktoratet skal også vurdere mulige restriksjoner på syv andre arter av ferskvannsplanter. Faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter (CITES) mener at disse syv utgjør en moderat risiko.

Privatimport til hagedammer

– I dag er det slik at privatpersoner i Norge importerer Crassula helmsii gjennom netthandel for å bruke den i hagedammer. Trolig importeres den også av hagesentre og næringsdrivende, forteller Hugo de Boer, som er ekspert på internasjonal handel med planter. 

Crassula helmsii er utbredt i hagedammer i Europa og USA og er forvillet i Belgia, Danmark, Frankrike, Irland, Italia, Nederland, Portugal, Russland, Spania, Storbritannia, Tyskland og USA.

Dyrebutikker

Norges Zoohandleres Bransjeforening har anslått at det hvert år selges ca. 5.000 eksemplarer av Myriophyllum gjennom dyrebutikker, men har ikke tall for den spesifikke arten Myriophyllum heterophyllum.   Denne planten er i bruk som akvarieplante i en rekke land i Europa.

På spørsmål om det er akvarier eller hagedammer som utgjør det største problemet, svarer Hugo de Boer:

– Hagedammer utgjør den største risikoen fordi planter som trives i hagedammer gjerne overlever under norske forhold, og dermed kan spre seg. Samtidig er de fleste planter som folk har i hagedammene naturlig hjemmehørende eller allerede etablert i Norge. Akvarieplanter - på sin side - overlever oftest ikke i norsk natur, men hvis de mot formodning skulle klare seg, vil det innebære en risiko for norsk natur.

Fremmede arter

Naturhistorisk museum, UiO, forvalter ca 2/3 av alle naturhistoriske prøver som til sammen finnes ved universitetsmuseene i Norge.

– Samling, kartlegging og studier av materiale av fremmede arter inngår i våre forskningsoppgaver ved Naturhistorisk museum.  Gjennom arbeidet jeg gjør for VKMs faggruppe for fremmede organismer og handel med truede arter håper jeg at vår ekspertise og erfaring kommer samfunnet til gode, sier Hugo de Boer.

Les VKMs (Vitenskapskomiteen for matsikkerhet) artikkel om arbeidet med risikovurderingene i faggruppen CITES

Publisert 8. nov. 2016 14:29 - Sist endret 4. aug. 2020 15:17