HEIDRUNS NATURTYPEBLOGG: NiN-ønskeliste for 2016

Nytt år, nye muligheter, også innen kartlegging.

Mye skjedde på naturtypefronten i 2015. Her er NiN-ønskelista mi for 2016, ikke i prioritert rekkefølge, men med begrunnelser:

papirversjonen av ønskelisten
Ønskelista henger på veggen på kontoret og minner meg på hva jeg jobber for. Foto: HAU
 1. NiN-systemet ble lansert i ny versjon i 2015: NiN2.0. Denne versjonen ble testet i fjor, og mye var bra, men forbedringer var fortsatt mulig. Jeg ønsker at den nye, polerte, NiN2.1 leveres i god tid før kartleggingssesongen.
 2. Mange kartleggingsenheter ble beskrevet i 2015, og disse beskrivelsene var virkelig nyttige i felt. De sier både noe om hva som skal kartlegges og hva som skiller mot andre typer.  Jeg ønsker meg mange flere beskrivelser av kartleggingsenheter i 2016, slik at både jeg og andre kan benytte oss av dem i felt.
 3. Beskrivelsene av kartleggingsenhetene finnes som en egen pdf-fil på nett. Jeg ønsker meg linker i Artsdatabankens «NiN på nett» som gir direkte-kobling til beskrivelsen av de aktuelle kartleggingsenhetene. Dette ville gjort det mye lettere å finne fram til informasjonen om hva som kartlegges etter NiN.
 4. Jeg ønsker en tidlig avklaring av hvor og hva som skal kartlegges i år, slik at kartleggerne får god tid til forberedelser, slik at det igjen blir mye bra kartlegging.
 5. Fjorårets kartleggingssesong var den første der alt skulle kartlegges digitalt. Dette medførte en del uante problemer. Jeg ønsker at teknikken er på vår side i år, slik at vi kan fokusere på å kartlegge best mulig.
 6. Det er publisert få studier om NiN. Jeg ønsker meg at 2016 blir året da jeg får publisert mitt første studie om NiN-kartlegging og hvor bra kvalitet det er i kartene.
 7. Kartleggingsreglene til NiN kom samtidig med NiN2.0. Jeg ønsker meg større fokus på disse, for det vil gi mer like kart på tvers av ulike kartleggere.
 8. 17. og 18. februar skal vi holde et 2-dagers kurs i NiN i Oslo, med fokus både på typer og kartlegging. Jeg ønsker meg mange engasjerte deltagere som etter kurset kan bidra til å jobbe for at NiN brukes i så mange settinger som mulig i Norge.
 9. For å nå ut til så mange som mulig ønsker jeg meg opprettelse av kurs i NiN på flere universiteter og høyskoler i Norge. NMBU har indikert at de vil. HiNT vurderer det. Det er rom for flere!

  Til slutt et punkt som har vært med på flere ønskelister, men som nå er blitt oppfylt:
 10. Kurs i NiN-kartlegging på Universitetet i Oslo. I år blir det for første gang mulig å få 10 studiepoeng i NiN på UiO! Informasjon om kurset, BIO4120, ligger ute allerede. Oppmeldingsfristen gikk ut 19. januar, men teori-delen (25. -29. april) vil være åpen for påmelding en stund til. Denne gir ikke studiepoeng, men vil være en veldig bra intro til NiN-systemet. Påmeldinger til teori-delen sendes til meg: h.a.ullerud@nhm.uio.no.
Kursdeltakere i løvskog
Kartleggingskurs i Finland. Flere av ønskene mine for 2016 handler om kurs i NiN Foto: HAU


Opprettelsen av dette kurset var en veldig bra start på 2016. Jeg skal gjøre alt jeg kan for at resten av ønskene mine går i oppfyllelse så fort som mulig! Hva er dine ønsker for kartleggingsåret 2016?
 

Dette innlegget er også publisert på forskning.no


Publisert 21. jan. 2016 09:54 - Sist endret 4. aug. 2020 11:10