Et nytt hjelpemiddel for kartlegging av naturtyper

Naturtypesystemet NiN er både stort og vanskelig synes mange. Nå har det kommet en kortveileder som forhåpentligvis skal gjøre både arbeid med NiN og kartlegging enklere.

Interessen for å lære om naturtyper er stor, og Naturhistorisk Museum har ansvar for å lære bort kartleggingssystemet NiN.  I mars var jeg med å arrangere et to dagers kurs om NiN med nesten 200 deltakere! Deltakerne var alt fra forvaltere og kartleggere, til studenter og folk som var der av rein interesse.  Jeg tror årsaken til at så mange vil på kurs er en kombinasjon av at behovet for NiN-kunnskap er stort og at mange syns NiN er litt vanskelig å ta tak i på egenhånd.

Stappfullt auditorium på kurs i NiN. Rune Halvorsen ønsker velkommen. Foto: HAU

Jeg lurer også ofte på hvor jeg skal starte når jeg skal forelese om NiN. Hver gang jeg foreleser for en ny gruppe kommer den samme problemstillingen opp på nytt. I tillegg må jeg vurdere hvor mye detaljer som bør med for at denne gruppa skal lære mest mulig, men samtidig unngå at det blir så detaljert at de som hører på ikke mister fokus.

Det enkleste opplæringsopplegget jeg har holdt var for førsteklasse på Hersleb videregående skole. De lærte noen hovedtyper av natur, og fikk presentert åtte kartleggingsregler i en dobbelt skoletime. Basert på dette klarte de å kartlegge naturtyper i Botanisk Hage. Jeg syns det var kjempevanskelig å finne ut hva de måtte lære for å få til å kartlegge. Heldigvis fikk jeg god hjelp av Kari Beate Remmen, som forsker på pedagogikk i feltundervisning, og Tore Haga som er lærer på Hersleb vgs. Basert på det vi gjorde skal vi lage et undervisningsopplegg, slik at alle lærere i Norge kan kartlegge naturtyper med elevene sine.

Den motsatte ytterligheten for meg er å undervise på naturtypekurset til Universitetet i Oslo (BIO4120). Dette kurset gir 10 studiepoeng på masternivå, og legger grunnlaget for at studentene skal kunne gjøre en fullverdig naturtypekartlegging. Studentene som deltok på kurset i fjor var iherdige, og klarte langt på vei å skjønne hvordan NiN er bygd opp. Hvordan systemet skal brukes i praksis er vanskeligere å lære seg. Det å ha oversikten over kartleggingsmetodikken, og samtidig alle naturtypene som finnes når man er ute i felt er vanskelig selv for folk med mye kartleggingserfaring.

For å få denne oversikten fant vi i fjor sommer ut at vi trengte et nytt hjelpemiddel for NiN; vi ville ha grafiske oversikter som viser alle naturtypene som finnes innenfor hver hovedtype. Den grafiske oversikten viser et slags “økologisk rom” med typene plassert, slik at det blir enklere å se hva som er likt og ulikt for ulike naturtyper innen den samme hovedtypen. Jeg laget et utkast til grafiske oversikter som vi brukte i fjor sommer. Vi har jobba med layout og kvalitetssikring av det i vinter, og nå er den endelig publisert på Artsdatabanken sine nettsider. I det samme dokumentet er det et sammendrag av kartleggingsmetodikken for NiN – det kalles derfor kortveilederen. Du finner den her.

Eksempel med forklaring fra kortveilederen, her vises det økologiske rommet for hovedtypen rabbe. Figur fra kortveilederen (Bryn & Ullerud 2017).

Jeg har allerede brukt den mye, men nå særlig som oppslagsverk i innearbeid. Forhåpentligvis blir de grafiske oversiktene til hjelp også for alle andre som skal jobbe med, eller kartlegge NiN i felt framover. Men for at folk skal bruke den må de først vite om den – så derfor: “Lik og del”!

Kontorselfie - storfornøyd med at kortveilederen endelig er her! Anbefaler utskrift som “booklet”. Foto: HAU

 

Av Heidrun A. Ullerud
Publisert 6. juni 2017 16:05 - Sist endret 6. juni 2017 16:15