HEIDRUNS NATURTYPEBLOGG: Back to basics – hva er egentlig en naturtype?

Det enkle er ofte det beste, men derfor også ofte det vanskeligste. I forrige uke var jeg på videregående skole og forklarte 16-åringer hva jeg forsker på. Å forklare detaljene i prosjektet mitt er enkelt, men hva er egentlig en naturtype?

Blåbær! Er vi i naturtypen blåbærskog? Foto: Heidrun A. Ullerud, NHM

«Naturtype» er et menneskeskapt begrep. I naturen finnes uendelig med variasjon, på utallige forskjellige skalaer. For å forstå naturen prøver mennesker å organisere variasjonen. Organiseringen skjer ofte gjennom å lage systemer. De minste byggesteinene i naturen; grunnstoffene, er organisert i det periodiske system, mens Carl von Linné lagde et system for arter og deres slektskap.

Et system for natur

Det finnes også et system som deler all naturen i Norge i naturtyper. Dette systemet heter «Natur i Norge», eller ganske enkelt NiN. Uansett hvor du befinner deg; på en asfaltplass i Oslo, på snaufjellet eller i skogen, gir NiN deg svaret på hvilken naturtype du er i. Dette systemet for naturtyper gir oss felles begreper å bruke når vi snakker om natur, og det trengs for at folk med ulike verdier og meninger skal kunne kommunisere og finne felles løsninger.

Hvordan deles naturen inn i typer?

NiN deler naturen i typer basert på hva som påvirker naturen. Mennesket endrer naturen så mye at menneskelig påvirkning det er det første systemet deler etter. Deretter deles det inn etter dekning av jord og trær, og så tilslutt etter ting som næring og fuktighet.

Her er det mye blåbær, men furutrærne viser at dette området er for tørt til å være blåbærskog. Foto: Heidrun A. Ullerud, NHM

Hvordan kan vi kjenne igjen de ulike typene?

Alle arter har ulike preferanser for hvor de vokser. Noen trives der det er tørt, andre der det er vått. Noen krever mye næring, andre vokser helst på steder med lite næring. Hvilke arter du finner vil vise hva som påvirker naturen. På asfaltplassen i Oslo er det ingen arter, og du vil lett se at naturen er sterkt påvirket av mennesker. På fjellet kan vindpåvirkning og snødekke ha stor påvirkning, og da vil du kunne se det på artene. I skogen kan både trærne og plantene på bakken vise om vi er i en tørr eller fuktig skogtype.

For å oppsummere

En naturtype er en bestemt type natur og alt som lever i den. Hver naturtype påvirkes av ulike ting, men en bestemt naturtype påvirkes av det samme, og har derfor det samme miljøet, uansett hvor du finner naturtypen. Blåbærskog er en naturtype, myrskog en annen, fordi de tydelig har forskjellig miljø.

Var dette oppklarende? Jeg vil gjerne ha tilbakemeldinger, for å kunne forklare dette er viktig for meg! Ellers skjer det mye annet også om dagen. Det nærmer seg slutten på feltsesongen, og vi har hatt en hektisk innspurt med etasjemosefeltarbeid. Mer om det senere!

Denne bloggposten er også publisert på forskning.no

Og for deg som nå lurer: dette er en typisk blåbærskog; skyggefull granskog med mye mose og noen urter i tillegg til blåbær. Foto: Heidrun A. Ullerud, NHM

Av Heidrun A. Ullerud, doktorgradsstipendiat NHM
Publisert 23. sep. 2015 16:34 - Sist endret 4. aug. 2020 11:04