Arkiv - Side 2

Publisert 6. mai 2013 05:00

Firebindsverket viser korleis norske karplantar er utbreidde.

Publisert 30. mars 2013 08:00

Høsten 2012 var Remi Aleksander Nielsen, gartner i Botanisk hage, på en syv uker lang innsamlingsreise i Sørvest-Kina. Det meste av tiden brukte han i Hengduan-fjellene sør i Himalaya, i provinsene Yunnan og Sichuan.

Publisert 26. mars 2013 08:00

Siden 2011 har botanikere fra NHM samlet inn frø til Skandinavisk rygg, som skal åpnes i jubileumsåret 2014.

Publisert 15. mars 2013 08:24

"Lettlest og lesverdig". Apollon anmelder "Seks planter som forandret vår verden" av NHMs Eva Mæhre Lauritzen.

Publisert 4. mars 2013 18:22

Sidan starten i 2010 har forskarskulen FoRBio gjeve rundt 300 deltakarar kurs og opplæring i biosystematikk. I dag starta den tredje årlege ForBio-konferansen.

Publisert 21. feb. 2013 14:51

Sjefen for Botanisk hage leter etter ingefær i skoger på tropiske øyer og i botaniske samlinger verden rundt. Til nå har han funnet og beskrevet mer enn 60 nye arter av ingefær.

Publisert 21. jan. 2013 10:33

Uærlege og klønete hender har fjerna fruktene frå kakaotreet i Victoriahuset og skada det. Planlagd utstilling og undervisning for skuleklassar får òg svi.

Publisert 21. jan. 2013 10:19

Det lilla lyset som stråler fra det ene veksthuset i forsøksavdelingen vekker undring blant publikum i Botanisk hage. Lyset skyldes nye LED-lamper som testes.

Publisert 15. jan. 2013 11:24

2012 var ikke noe godt soppår. Det starta så bra, med kantareller med mer fra St. Hans og litt utover. Men så forsvant de … eller?

Publisert 21. des. 2012 13:10

Den ville saintpauliaen trues av fremtidige klimaendringer viser studie fra forskere ved NHM og Universitetet i København.

Publisert 1. okt. 2012 12:47

Forskere fra Naturhistorisk museum har i to år jobbet med å bedre kunnskapen om lav i Norge og fått ny og verdifull informasjon om denne gruppen. 

Publisert 3. sep. 2012 12:51

Botanisk hage i Oslo etablerer slåttemark med engjord fra Gudbrandsdalen. Jorda som vi har fått gjennom Statens vegvesen, ville blitt ødelagt av E6-utbyggingen i dalen hvis den ikke hadde blitt tatt vare på.  

Publisert 27. apr. 2012 09:17

Å tenne en gnist hos elevene som kom til oss i Botanisk hage. Det har vært det det viktigste målet i mitt arbeid, sier Eva Mæhre Lauritzen, pensjonert universitetslektor og førsteamanuensis i botanikk.

Publisert 2. mars 2012 09:10

Gran og furu vokste i Norge mange tusen år tidligere enn antatt. Det viser en studie av DNA fra innsjøsedimenter.

Publisert 29. jan. 2012 06:00

29. januar 2012 er det 150 år siden en av Norges fremste botanikere ble født på Orkdalsøra i Sør-Trøndelag.

Publisert 16. jan. 2012 05:00

Et varmere klima vil minske utbredelsen av de fleste nordlige planter. Noen vil tåle dette relativt bra, mens andre arter vil trues av utryddelse på grunn av nedgang i den genetiske variasjonen.

Publisert 23. nov. 2011 18:31

I ein frysar på Naturhistorisk museum ligg dyrebare frø frå meir enn hundre truga norske planteartar. Men fyrst no kan botanikarane sjekka om det står til liv når frøa vert tekne ut.

Publisert 7. nov. 2011 05:00

Tre artar som ikkje er funne i Noreg tidlegare, er resultatet så langt for trøffeljegerane frå NHM. Men delikatessen sommartrøffel manglar førebels.

Publisert 10. okt. 2011 09:16

– Jeg er svært skuffet over at regjeringen ikke benytter statsbudsjettet for 2012 til å komme med en avklaring for veksthuset på Tøyen og heller ikke setter av midler til nødvendig vedlikehold for øvrige bygninger ved Naturhistorisk museum,  sier Venstres leder Trine Skei Grande i en pressemelding.

Publisert 12. sep. 2011 05:00

Dei siste dvergtistlane i norsk natur var i ferd med å bli utrydda av ein veranda. Men utbygginga vart stoppa i tide, og no har planten fått flyttehjelp til naboøya.

Publisert 1. sep. 2011 10:15

I snart 200 år har Botanisk hage vært til nytte og glede for Oslo og landets befolkning. Nå får publikum muligheten til å bli bedre kjent med både historien og avdelingene i hagen.