Sommerfugler på vift

Avlet i fangenskap, født i frihet. Eksotiske sommerfugler er på rømmen fra Botanisk hage, men er neppe noen trussel mot norsk natur.

Dryas iulia. Foto: Finn Ervik, NHM

Har du sett denne på bytur i sommer? Sommerfuglen er en Dryas iulia, en art som hører hjemme i tropisk og subtropisk Amerika. Om sommeren kan den migrere nordover i USA.

Ved Naturhistorisk museum kan du oppleve den i Victoriahuset. Vi har den også i et av driftsveksthusene i nordenden av hagen, hvor vi oppformerer sommerfugler til utstillingen.

Overrasket oss

For å unngå rømning har vi finmasket nett i lukene i Victoriahuset. Også i driftsveksthuset har vi nett rundt sommerfugloppformeringen. Her har vi brukt noe større masker for å sikre luftsirkulasjon.

Selv om de voksne sommerfuglene er alt for store til å komme gjennom maskene selv, har de overrasket oss med å stikke bakkroppen ut gjennom nettet og legge egg på pasjonsblomstplanter på utsiden av nettet.

Det er disse sommerfuglene, født i frihet av mødre i fangenskap, som har dradd på bytur. Faren for skade på naturmangfoldet i Norge er imidlertid liten. Sommerfuglen dør når det blir kjølig.

Iverksetter tiltak

Den har ingen nære slektninger i Norge som den kan krysse seg med, og for å formere seg er den avhengig av pasjonsblomstslektninger som den legger egg på. Det finnes ingen pasjonsblomster eller slektninger av pasjonsblomster i norsk flora. Verken sommerfuglen eller vertsplantene tåler kulde, og dør derfor om vinteren.

Dryas iulia er vanlig i sommerfuglhus andre steder i Europa, som Sverige og England, og rømmer også der. Vi kjenner ikke til at det har oppstått økologiske problemer ved rømning. Men som naturhistorisk museum har vi et spesielt ansvar for å ikke introdusere nye arter i naturen, og vi iverksetter derfor tiltak snarest for å unngå at dette skjer igjen.

Per dags dato krever ikke import av pasjonsblomstsommerfugler (Heliconiini) fra England tillatelse fra Miljødirektoratet. Den som importerer pasjonsblomstsommerfugler er selv ansvarlig i forhold til naturmangfoldslovens paragraf 6 om aktsomhet. Det ansvaret tar NHM svært alvorlig.

Av prosjektleder nytt veksthus, Finn Ervik
Publisert 27. juni 2014 10:49 - Sist endret 27. okt. 2017 13:13