PRESSEMELDING: Naturhistorisk museum sender veksthusstafetten videre

NHM sender nå ferdig rom- og funksjonsprogram for nytt veksthus på Tøyen videre til Universitetet i Oslo.

– Nå har vi lagt til rette for at vi raskt kan komme i gang med nytt veksthus på Tøyen, sier museumsdirektør Arne Bjørlykke. Nå er det Universitetet i Oslo og Kunnskapsdepartementet som må prioritere prosjektet videre og sikre at et nytt veksthus på Tøyen blir en viktig del av Tøyenløftet.

Våren 2013 gjorde Naturhistorisk museum (NHM) ved Universitetet i Oslo (UiO) det kjent at det ønsket en ny løsning for det planlagte utstillingsveksthuset på Tøyen, til erstatning for prosjektet Oase 60°N.

I juni ba universitetsstyret NHM om å utarbeide et nytt rom- og funksjonsprogram. Første versjon av dette programmet ble behandlet – og rost – av universitetsstyret i oktober. Nå har NHMs styre behandlet den ferdige versjonen, som nå er oversendt universitetsledelsen.

– NHM er nå ferdige med den jobben vi ble bedt om å gjøre. Nå er det UiO som må be Kunnskapsdepartementet gi Statsbygg i oppdrag å starte prosjekteringen, sier Arne Bjørlykke.

Han peker på tre hovedgrunner til at UiO nå bør prioritere veksthuset:

  1. Utnytte tidspunktet i forhold til Oslo kommunes Tøyen-løft
  2. Et pågående FoU-prosjekt for nye energiløsninger som inkluderer både nytt utstillingsveksthus og den kommende rehabiliteringen av W.C. Brøggers hus (Geologisk museum).
  3. Utnytte opparbeidet spesialkompetanse, internt og eksternt

– Tidspunktet er i høyeste grad til stede. Nøler vi med å gripe mulighetene nå, kan de renne ut mellom fingrene våre, sier Bjørlykke.

Bakgrunn

NHM har siden 1930 ønsket et nytt utstillingsveksthus i Botanisk hage. Bare 1 % av verdens blomsterplanter kan vokse utendørs i Norge. Botanisk hage ønsker å vise publikum noen av de 99 % som ikke kan det, gjennom et stort og rikholdig veksthus med naturtyper fra hele verden.

Styrenotat til Universitetsstyret (22. okt. 2013)
Byggeprogram for nytt utstillingsveksthus (notat til museumsstyret 6. feb. 2014)

Publisert 17. feb. 2014 15:49 - Sist endret 4. aug. 2020 11:00