PRESSEMELDING: Kunnskapsdepartementet ber Statsbygg starte arbeidet med nytt veksthus ved Naturhistorisk museum på Tøyen

– Dette er den beste gaven vi kunne fått i jubileumsåret, jubler museumsdirektør Arne Bjørlykke.

Kunnskapsdepartementets brev til Statsbygg oppsummerer saken kort og klart:

«Universitetet i Oslo (UiO), Statsbygg og Kunnskapsdepartementet (KD) har gjennom lang tid arbeidet for å få realisert et nytt utstillingsveksthus ved Naturhistorisk museum på Tøyen. Etter at Statsbygg hadde utarbeidet et ferdig forprosjekt, godkjente Finansdepartementet i august 2012 styrings- og kostnadsrammer for forprosjektet.

Etter dette har det foregått en faglig diskusjon ved UiO som har endt med at styret ved UiO i mai 2013 ba KD om å avslutte arbeidet med det godkjente prosjektet.

Ved brev til KD av 11. mars 2014 har UiO oversendt et nytt foreløpig byggeprogram for vekstarealene i veksthuset, [som] beskriver de overordnede funksjonskrav som universitetet ser som en betingelse for å oppnå et vellykket veksthus.

Vi ber Statsbygg foreta en gjennomgang av det foreløpige byggeprogrammet og vurdere muligheten for å realisere programmet, eller deler av dette, innenfor rammene av det allerede godkjente forprosjektet.»

– Vi måtte sette på bremsene og ta to skritt tilbake, men nå er prosjektet på rett vei igjen. Jeg er trygg på at denne gangen har vi fått inn den riktige kompetansen på riktig tidspunkt. NHM feirer 200 år i år og har den store jubileumsfesten førstkommende søndag, 1. juni. Vi kunne ikke ønsket oss en bedre gave enn den KD gir oss her, sier museumsdirektør Arne Bjørlykke.

Kontaktperson:

Arne Bjørlykke
arne.bjorlykke@nhm.uio.no
22851643 / 90095012

Kunnskapsdepartementets brev til Statsbygg

Lagt til 27. mai: Et nytt skritt i veksthussaken: Statsbygg bedt om å vurdere nytt byggeprogram (Uniforum, 27. mai)

Publisert 27. mai 2014 07:53 - Sist endret 27. okt. 2017 13:13