Tropisk regnskog viktigst i nytt utstillingsveksthus på Tøyen

Nytt rom- og funksjonsprogram skiller seg klart fra det tidligere forprosjektet. Naturhistorisk museum (NHM) ønsker å tilby en botanisk oppdagelsesreise fra tropene til arktiske strøk.

I styremøte 26. september vedtok styret for Naturhistorisk museum (NHM) å gi museets ledelse fullmakt til å bringe den framlagte skissen for nytt veksthus videre til UiOs styre, med enkelte justeringer.

Notatet inneholder NHMs ønske for rom- og funksjonsprogram i et nytt utstillingsveksthus. Hoveddelen utgjøres av beskrivelser av de enkelte avdelingene i veksthuset. Det understrekes at avdelingen for tropisk regnskog er den høyest prioriterte fra museets side. Det settes noe strenge krav til store volumer i høyden for å sikre gode vekstforhold for de tropiske plantene.

For hver avdeling er det trukket fram mulige hovedattraksjoner, opplevelser som publikum kommer til å snakke om etter besøket. Eksempler er små regnskurer i den tropiske tåkeskogen og hengebro blant palmekronene i den tropiske regnskogsavdelingen.

Notatet kan i sin helhet leses her.

Skjematisk skisse over de ønskede avdelingene i veksthuset.

Publisert 11. okt. 2013 10:45 - Sist endret 27. okt. 2017 13:13