Aktuelt − botanikk 2012

Publisert 21. des. 2012 13:10

Den ville saintpauliaen trues av fremtidige klimaendringer viser studie fra forskere ved NHM og Universitetet i København.

Publisert 1. okt. 2012 12:47

Forskere fra Naturhistorisk museum har i to år jobbet med å bedre kunnskapen om lav i Norge og fått ny og verdifull informasjon om denne gruppen. 

Publisert 3. sep. 2012 12:51

Botanisk hage i Oslo etablerer slåttemark med engjord fra Gudbrandsdalen. Jorda som vi har fått gjennom Statens vegvesen, ville blitt ødelagt av E6-utbyggingen i dalen hvis den ikke hadde blitt tatt vare på.  

Publisert 27. apr. 2012 09:17

Å tenne en gnist hos elevene som kom til oss i Botanisk hage. Det har vært det det viktigste målet i mitt arbeid, sier Eva Mæhre Lauritzen, pensjonert universitetslektor og førsteamanuensis i botanikk.

Publisert 2. mars 2012 09:10

Gran og furu vokste i Norge mange tusen år tidligere enn antatt. Det viser en studie av DNA fra innsjøsedimenter.

Publisert 29. jan. 2012 06:00

29. januar 2012 er det 150 år siden en av Norges fremste botanikere ble født på Orkdalsøra i Sør-Trøndelag.

Publisert 16. jan. 2012 05:00

Et varmere klima vil minske utbredelsen av de fleste nordlige planter. Noen vil tåle dette relativt bra, mens andre arter vil trues av utryddelse på grunn av nedgang i den genetiske variasjonen.