Aktuelt − botanikk 2011

Publisert 23. nov. 2011 18:31

I ein frysar på Naturhistorisk museum ligg dyrebare frø frå meir enn hundre truga norske planteartar. Men fyrst no kan botanikarane sjekka om det står til liv når frøa vert tekne ut.

Publisert 7. nov. 2011 05:00

Tre artar som ikkje er funne i Noreg tidlegare, er resultatet så langt for trøffeljegerane frå NHM. Men delikatessen sommartrøffel manglar førebels.

Publisert 10. okt. 2011 09:16

– Jeg er svært skuffet over at regjeringen ikke benytter statsbudsjettet for 2012 til å komme med en avklaring for veksthuset på Tøyen og heller ikke setter av midler til nødvendig vedlikehold for øvrige bygninger ved Naturhistorisk museum,  sier Venstres leder Trine Skei Grande i en pressemelding.