Aktuelt − botanikk - Side 5

Publisert 27. apr. 2012 09:17

Å tenne en gnist hos elevene som kom til oss i Botanisk hage. Det har vært det det viktigste målet i mitt arbeid, sier Eva Mæhre Lauritzen, pensjonert universitetslektor og førsteamanuensis i botanikk.

Publisert 29. jan. 2012 06:00

29. januar 2012 er det 150 år siden en av Norges fremste botanikere ble født på Orkdalsøra i Sør-Trøndelag.

Publisert 16. jan. 2012 05:00

Et varmere klima vil minske utbredelsen av de fleste nordlige planter. Noen vil tåle dette relativt bra, mens andre arter vil trues av utryddelse på grunn av nedgang i den genetiske variasjonen.

Publisert 23. nov. 2011 18:31

I ein frysar på Naturhistorisk museum ligg dyrebare frø frå meir enn hundre truga norske planteartar. Men fyrst no kan botanikarane sjekka om det står til liv når frøa vert tekne ut.

Publisert 7. nov. 2011 05:00

Tre artar som ikkje er funne i Noreg tidlegare, er resultatet så langt for trøffeljegerane frå NHM. Men delikatessen sommartrøffel manglar førebels.

Publisert 10. okt. 2011 09:16

– Jeg er svært skuffet over at regjeringen ikke benytter statsbudsjettet for 2012 til å komme med en avklaring for veksthuset på Tøyen og heller ikke setter av midler til nødvendig vedlikehold for øvrige bygninger ved Naturhistorisk museum,  sier Venstres leder Trine Skei Grande i en pressemelding.