Lag et insekthotell

Det er mangel på insektsboliger - men du kan hjelpe ved å lage ditt eget insekthotell

Insekter trives i død ved og gamle hule trær – men slike insektboliger er mangelvare mange steder. Dermed er det blitt færre insekter, fordi de har færre plasser å legge eggene sine på. Vi kan hjelpe insektene ved å la død ved ligge igjen i naturen, og ikke fjerne hule trær.

Insekthotell i botanisk hage i Innsbruck. Østerrike og andre land i Mellom-Europa har vært aktive på hotellfronten i flere år. Foto: Kristina Bjureke

I relativt sterile og striglete bymiljø kan vi også forbedre bomulighetene for insekter ved å lage insekthoteller. Et insektshotell er rett og slett boplasser der egg og larver til bier, humler og veps kan utvikle seg.

Dekorativt insektshotell på trevegg
I Schulbiologiezentrum Hannover: Estetisk insekthotell som er festet mot en vegg, og dermed har fått en lun og god plassering. Foto: Kristina Bjureke, NHM
 

Lage eller kjøpe?

En rekke utenlandske nettbutikker selger insekthoteller ferdige til bruk. Men også i Norge ser dette ut til å bli en ny trend i hagen, og salget er i ferd med å komme i gang for alvor.

Større insekter lenger sør i Europa gjør at «hotellrommene» er bredere der. Derfor kan det være bedre å bygge sitt eget insekthotell enn å kjøpe ferdiglaget fra utenlandske nettbutikker.

Hvordan går man frem?

Et insektshotell kan bygges på alle tenkbare måter. Det finnes ikke noen begrensninger og byggeregler for insektshoteller; fantasi, materiale og plass er det eneste som setter grenser.

Plassering

I likhet med turister på et hotell ønsker også insektene mest mulig sol og hotellet bør plasseres mot sør. For å oppnå god varme kan det gjerne plasseres mot en mur.

Insekthotellene kan gjerne plasseres nær pollen- og nektarrike planter og på et lunt, varmt og solfylt sted. Bygg gjerne hotellet foran en vegg eller mur. Om ingen sjekker inn på hotellet, bør du flytte det til en lunere og mer solfylt plass.

Materialer

Et enkelt insekthotell for norske forhold kan bestå av trestokker og noen gamle murstein som du borer seks til ti centimeter lange hulrom i. Diameteren på hullene bør være forskjellige, vi anbefaler 4, 6 og 8 mm store bor. Innimellom stokkene og mursteinene legger du hule strå, og eventuelt kongler. Bruk gjerne flere ulike slags kvister, da kan flere ulike arter av insekter bli interesserte.

Johnny Hunstad og Vegard Mobrenna i Botanisk hage setter opp reisverket til hotellet i en sørvendt skråning i hagen. Foto: Kristina Bjureke, NHM

Hule tørre stengler og kvister fra takrør, kvann, løpstikke, sibirbjørnekjeks, bambus og andre planter du finner, egner seg godt for et insektshotell. Den høyvokste parkslirekne kan samles inn som byggemateriale til insekthotellene. Stilken blir hard utpå senhøsten, og det er jo fint å samtidig fjerne en uønsket fremmed art som er med på norsk svarteliste. Stengler kan samles inn på vinteren og våren.

Kvister av hyll er fine å legge inn i hulrommene mellom stokkene, de har en myk marg som insektene gjerne borer seg inn i.

Rundt, roterende insekthotell med flere små kammer
Roterende hotell i gjenbrukt landbruksmaskin. Mandelmanns trädgårdar, Rörum i Sverige. Foto: Kristina Bjureke

Insekthoteller ikke bør males, impregneres eller lakkeres. Kjemikaliene kan gjøre at gjestene blir skeptiske. Men husk og sørg for ett vanntett tak over boligen.

Hotellrom med leire

Hotellet bør også utstyres med noen små leirklumper her og der. Insektene tar med seg litt leire inn i hulrommet, og lager en celle rundt egget. Det blir gjerne seks–åtte slike celler på rad og rekke. Der mates larvene fra bier og humler med pollen, mens vepsene serverer andre insekter og edderkopper. Det er lett å se når et «hotellrom» er leid ut: da er åpningen murt igjen med leire.

Ulike stokker i et insekthotell
Hullene som er tettet med leire er "utleide hotellrom". Øverst til høyre ser vi et hull som er delvis åpnet - her er insektslarvene klekket og de voksne insektene har fløyet ut i friheten.

 

Vanlige spørsmål

Hvor stor skal diameteren være?
Hvis stråene har ulik diameter, vil de tiltrekke forskjellige slags insekter.  Det samme gjelder de borede hullene.

Hva slags rør egner seg?

Alle typer hule, tørre stengler og strå kan brukes, f eks av takrør, parkslirekne, kvann, løpstikke, sibirbjørnekjeks og bambus.  

Hvordan kan jeg vite at gjester har besøkt hotellet?
Beviset på at insekter har kommet og lagt egg er at hullet er blitt murt igjen. Derfor er det viktig å legge en klump leire ved hotellet, som insektene kan bruke. Legg gjerne ut nye, ferske, fuktige leirklumper i løpet av sesongen.

 

Hvilke arter kan jeg regne med å få besøk av? 

Man kan ikke forutsi hvilke insekter som kommer til å legge egg. Vi har hatt flere arter av parasittveps og ville bier. Humler går heller i humlekasser eller i hull i bakken, eventuelt i stokker med hull plassert på bakken. 

 

Hvor lenge oppholder insektene seg i hotellet? 

Når de voksne insektene har lagt sine egg, flyr de avgårde, og man kan ikke regne med å se dem igjen. Dette er ikke noe "hotell" i den forstand at den besøkende sjekker inn for natten. Insektene bruker i hovedsak hotellet til å legge egg, eventuelt til å overvintre.

 
Bør det være blomster i nærheten? 

Det er viktig at det i nærheten finnes blomster som er rike på pollen og nektar. Vi har laget en brosjyre og en nettside med forslag til passende arter. Sjekk nettsiden Blomstermeny.no for inspirasjon.

 

Har du andre spørsmål?

Ta kontakt med vår insekthotellentusiast, botaniker Kristina Bjureke.


Emneord: insekter, insektsmangfold, insektshotell, hotell, Entomologi
Publisert 13. apr. 2016 14:35 - Sist endret 7. mai 2020 16:07